1.
Венедіктова О. ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). USMYJ [інтернет]. 1 [цит. за 07, Червень 2023];113(1):49-2. доступний у: http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/455