Розгляд скарг та апеляцій

Головний редактор та інші відповідальні редактори керуються основними правилами  the Core Practices of the Committee on Publication Ethics . Автори проінформовані, що існує політика надання професійних послуг авторам, чиї виправдані запити розглядатимуться чесно та конфіденційно протягом одного місяця. Зважаючи на це, потенційним авторам УНММЖ радимо уважно розглянути конкретні цілі та обсяг цього журналу та прагнути подавати придатні для публікації рукописи, які відповідають усім нормам якості та етики.

Автори відхилених рукописів можуть подати заявку на перегляд редакційних рішень, якщо вони не задоволені коментарями редактора/рецензента та можуть обґрунтувати свою точку зору, посилаючись на наявні доказові дані та логічні міркування. Головний редактор обговорить апеляцію з іншими відповідальними редакторами та може надіслати відхилений рукопис новим групам зовнішніх рецензентів.

Усі звернення можна надсилати на адресу usmyj@nmu.ua