ISSN 1996-353Х;

Видавець: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Видання розраховане на широкопрофільну аудиторію фахівців, учених, студентів, висвітлюючи наукові досягнення молодих учених у сфері теоретичної, клінічної і профілактичної медицини, а також публікуючи роботи і лекції корифеїв медичної науки.

Опубліковано: 2011-03-09

Весь випуск

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

ФАРМАКОЛОГІЯ