Збірник тез за матеріалами міжвідомчої міждисциплінарної науково-практичної конференції рекомендований Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України . Матеріали конференції подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного покладається на авторів.

Опубліковано: 2020-11-06

Весь випуск