Оформлення статті

Офіційні вимоги до публікацій, що надходять в науковий журнал «Український науковий медичний молодіжний журнал»

ЗАВАНТАЖИТИ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ (DOCX)

ЗАВАНТАЖИТИ АВТОРСЬКУ ДЕКЛАРАЦІЮ (DOCX)

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНИЙ ЗРАЗОК СТАТТІ (DOCX)

ЗВАНТАЖИТИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ АРА-СТИЛЬ (PDF)

На даний момент подача статті можлива двома шляхами:

 1. Зареєструватися на нашому сайті
 2. Надсилання матеріалів до редакції в електронній версії на електронну пошту: usmyj@nmu.ua

Мінімальна кількість матеріалів (без анотації та посилань) - 20 000 символів!

Оформлення статті здійснюється згідно міжнародного формату наукових статей IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion).

Кожна стаття має чітку структуру:

 • UDC
 • відомості авторів
 • Заголовок (Title)
 • Анотація (Abstract)
 • Ключові слова (Keywords)
 • Вступ (Introduction)
 • Методи (Methods)
 • Результати (Results) And
 • Обговорення (Discussion)
 • Фінансування (Financing)
 • Література (References)

Всі статті перевіряються на плагіат за допомогою StrikePlagiarism.

Вимоги до тексту публікації:

 • праве поле - 20 мм;
 • ліве поле - 20 мм;
 • верхнє поле - 40 мм;
 • нижнє поле - 45 мм;
 • абзац - 5 мм;
 • один інтервал;
 • шрифт Times New Roman, розмір - 12.
 • таблиці - 10 розмір.

Відомості авторів: Ім'я та прізвище (повністю) першого автора вказані у першому рядку. Наступний рядок - для наукового ступеня, вченого звання, посади, прізвища університету / робочого місця першого автора). Ім'я та прізвище (повністю) другого автора вказуються у наступному рядку. Наступний рядок - це науковий ступінь, вчене звання, посада та назва університету / робочого місця другого автора) тощо (якщо кількість авторів більша).У лівій верхній частині сторінки повинно бути відмічено UDC статті.

Оскільки журнал молодіжний вік першого автора має не перевищувати 35 років на момент подачі статті.

Заголовок – чітко окреслює головну ціль статті, починається з об’єкта дослідження, приваблює увагу читача.

Анотація. Єдиний абзац. Анотація не повинна бути менше 2500 знаків. Текст анотації повинен бути стислим, чітким, без довідкової інформації, з чітким та об'єктивним оглядом основних понять статті.  Не повинні міститися результати, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень і цитат. В анотації слід вказати коротко мету, методи, результати, наукову новизну, практичне значення отриманих результатів та основні висновки дослідження.

Виноски робити заборонено.

Ключові слова представлені у статті для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису за допомогою пошукових запитів. Кількість ключових слів (фраз) має бути від 5 до 10, які подаються в алфавітному порядку.

Вступ (І) – окреслення ключової задачі, гіпотези. У вступі варто відповісти на питання: Що вже відомо про предмет дослідження? Чого ми не знаємо? Що ми розглянемо в конкретній статті?

Методи (М) – опис конкретних методів і матеріалів, що використовувалися в процесі дослідження; опис усіх факторів, що вплинули на отримані результати, методи статистичної оцінки.

Результати (R) – ключовий розділ статті, наповнений конкретними даними. Таблиці, графіки, малюнки доречно розмістити саме тут.

Оформлення нетекстових елементів статті:

 1. Графіки та формули повинні бути налаштовані в додатках MS OFFICE. Графіки та фігури повинні бути сформовані за допомогою MS Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop, MS Visio або інших програм, надсилаються в окремі файли у розширенні відповідної програми. Усі графіки повинні мати заголовок та номер.
 2. Таблиці та рисунки не дозволяються, якщо вони розміщуються на сторінках горизонтальною орієнтацією. Усі таблиці повинні мати заголовок та номер. Роздільна здатність зображення повинна бути не меншою 1080р.
 1. Увага! При оформленні нетекстових документів будь ласка враховуйте, що друкована версія журнала в чорно-білому форматі.
 1. Посилання повинні формуватися відповідно до міжнародних бібліографічних стандартів APA стиль.

Правильність посилання в тексті статті до джерела, зазначеного у списку літератури в кінці статті, має бути наступним:

для джерел з одним автором - вкажіть прізвище автора (Браун, 2019);

для джерел здвома авторами - вкажіть прізвища двох авторів (Адамс та Браун, 2006) або ім’я першого автора, за яким слідують “та ін. ”;

для джерел з декількома авторами - вкажіть прізвище першого автора з подальшим написанням “та ін. ”(Браун та ін., 2019).

Посилання повинні бути перераховані в алфавітному порядку за прізвищем першого автора в кінці статті. Посилання на інші публікації повинні бути ретельно перевірені на повноту та точність.

Більш детальна інформація у додатковому файлі (АРА-стиль.pdf)

Обговорення (D) – порівняння отриманих результатів з результатами попередніх досліджень теми; значення проведеного дослідження; чи підтверджують результати гіпотезу; подальша перспектива вивчення теми, переваги й слабкі сторони цього дослідження. Цей елемент також може бути об’єднаний з висновками.

Висновки – відповіді на питання: Чи вдалося досягти мети дослідження? Яке значення мають результати? Чи мають результати практичне застосування? Які питання лишилися без відповідей?

Фінансування –  зазначається чи отримало дане дослідження зовнішнього фінансування , якщо так то уточніть від якого підприємства.

Література – повинна переважно містить джерела останніх 1-3 років, бути оформленою відповідно стандартів APA стиль.

Не припускається більше одного посилання на власні публікації.

Більш детальна інформація у додатковому файлі (АРА-стиль.pdf)

Якщо стаття українською мовою, після ЛІТЕРАТУРИ англійською та російською мовами зазначаються:

 • UDC
 • відомості авторів
 • Заголовок (Title)
 • Анотація (Abstract, Аннотация)
 • Ключові слова (Keywords, Ключевые слова)

Текст манускрипту необхідно вставити у трафарет (Template)

Трафарет (Template) розміщено на сайті у функції ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНИЙ ЗРАЗОК СТАТТІ (DOCX).

Інформація про авторів (надсилається у додатковому документі):

 1. Ім'я та прізвище (повністю).
 2. Афіліація (місце роботи)
 3. Адреса.
 4. Вчений ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Електронна пошта.
 7. ORCID
 8. Publons
 9. Researcher ID
 10. Scopus ID
 11. Внесок кожного з співавторів – вказується розподіл завдань авторів в даній статті.

Якщо стаття не відповідає стандартам та вимогам журналу або складається з великої кількості плагіату, редакція може відмовитися від рецензування статті.