Політика УНММЖ

Редакційна політика УНММЖ грунтується на традиційних принципах етики в науковій періодиці і проводиться з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, рекомендованих Комітетом з етики публікації (COPE, Committee on Publication Ethics). В процесі видавничої діяльності редколегія журналу керується міжнародними правилами охорони авторського права, нормами чинного законодавства України, міжнародними видавничими стандартами. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією на підставі проведення об’єктивного та незалежного рецензування. Редакцією проводиться політика попередження та регулюванння редакційних конфліктів.

Політика відкритого доступу.

Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) надає відкритий доступ кожній статті з усіма матеріалами після публікації видання згідно умов міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution 4.0, відкритий доступ до результатів наукових досліджень забезпечує вільне поширення наукової інформації, сприяючи широкому обміну знаннями.

Згідно принципу відкритого доступу будь-якому користувачеві дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей, використовувати їх для будь-яких інших законних цілей. Також дозволяється адаптувати, розповсюджувати та відтворювати в будь-якому засобі або форматі, якщо  належним чином надається посилання на оригінального автора(ів) та джерело, а також надається посилання на ліцензію Creative Commons Attribution 4.0 і вказується, чи були внесені зміни.

Якщо статті використовуються за призначенням не дозволеним законодавством або перевищується дозволене використання, потрібно отримувати дозвіл безпосередньо від власника авторських прав.

Усі статті у цьому журналі мають статус «Вільний відкритий доступ» і не торкають фінансові інтереси як фінансуючих органів, так і академічних установ.

Політика антиплагіату

Очікується, що всі автори, які зробили свій внесок, подають рукописи, у яких немає неетичних і скопійованих ідей, графіків та текстів. Посилаючись на наукові факти, опубліковані в іншому виданні, потрібно вміло передавати інформацію своїми словами, уникаючи дослівного копіювання. Обговорення чужих ідей та опублікованих наукових фактів вимагає відповідного цитування.

Для всіх рукописів, що подаються на рецензування, рівень унікальності авторського тексту визначається за допомогою відповідного програмного забезпечення, що аналізує рівень унікальності статті, використання джерел інформації та частковий збіг тексту з іншими роботами (StrikePlagiarism).

У випадку виявлення плагіату стаття відхиляється без розгляду щодо опублікування в журналі.