УНММЖ

Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) – науково-практичне рецензоване видання, засноване в 1993 році групою молодих учених і студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та видається за наукової підтримки Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України.

Головний редактор – Земсков Сергій Володимирович

Секретар – Гринзовська Анастасія Анатоліївна

УНММЖ є фаховим виданням, широкого профілю, що висвітлює наукові досягнення молодих вчених в сфері клінічної та теоретичної медицини, фармації та стоматології.

Періодичність видання журналу щоквартально – 1 раз на 3 місяці.

Час від подачі матеріалів, до опублікування 60-90 днів.

Редакційна політика УНММЖ грунтується на традиційних принципах етики в науковій періодиці і проводиться з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, рекомендованих Комітетом з етики публікації (COPE, Committee on Publication Ethics). В процесі видавничої діяльності редколегія журналу керується міжнародними правилами охорони авторського права, нормами чинного законодавства України, міжнародними видавничими стандартами. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією на підставі проведення об’єктивного та незалежного рецензування (див. Умови публікації). Редакцією проводиться політика попередження та регулюванння редакційних конфліктів.

Всі статті перевіряються на плагіат за допомогою StrikePlagiarism.