Залежність відновного впливу макропористого гідрогелю на основі N-(2-гідроксипропіл)метакриламіду від тяжкості експериментальної лацераційної травми спинного мозку

  • Ібрагім Абдалла Аспірант кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна
  • Володимир Медведєв Доктор медичних наук, доцент, професор кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна
  • Наталія Драгунцова Науковий співробітник лабораторії експериментальної нейрохірургії ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України", Україна
  • Нана Войтенко Доктор біологічних наук, професор, завідуюча відділом сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, Україна
  • Віталій Цимбалюк Доктор медичних наук, професор, академік НАН та НАМН України, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна
Ключові слова: травма спинного мозку, задня кінцівка, парез, м'язова спастичність, регенерація спинного мозку, гідрогелі

Анотація

відновлення втрачених функції травмованого спинного мозку — одна із найтяжчих біомедичних проблем сучасності. Метою даної роботи було з’ясування залежності відновного впливу макропористого гідрогелю на основі N-(2-гідроксипропіл)метакриламіду (hydrogel, HG) від ступеню лацераційної травми спинного мозку у молодому віці. Дослідження виконано на щурах–самцях (вік — ~1 місяць, маса — ~50 г, інбредні похідні лінії Wistar), сформовано 4 експериментальні групи — 1) бічний половинний перетин (sectio) спинного мозку на рівні сегментів ~Т12–Т13 (Sect; n=11); 2) висічення (excisio) бічного половинного фрагменту спинного мозку довжиною ~1 мм на аналогічному рівні (Exc; n=8); 3) бічний половинний перетин спинного мозку на аналогічному рівні і негайна імплантація у зону травми фрагменту гідрогелю (HGsect; n=11); 4) висічення бічного половинного фрагменту спинного мозку на аналогічному рівні і негайна імплантація у зону дефекту фрагменту гідрогелю (HGexс; n=6). Оцінку рухової функції і спастичності задньої паретичної кінцівки здійснено, відповідно, за шкалою Basso–Beattie–Bresnahan (ВВВ) і Ashworth у власних технічних модифікаціях, одним експериментатором, умовно засліпленим стосовно індивідуальних ознак усіх прооперованих ним тварин і попередніх результатів тестування. Тривалість спостереження — ~5 міс. Критерії невключення: рівень функції задньої іпсилатеральної кінцівки через 1 тиждень після травми >9 балів ВВВ, рівень функції задньої контрлатеральної кінцівки протягом тривалого періоду спостереження ≤14 балів ВВВ. Представлення і аналіз результатів — згідно зі стандартизованою часовою сіткою з інтерполяційним відтворенням індивідуальних рівнів рухової функції і спастичності у вийняткових випадках. Асимптотичні відмінності реальних термінів спостереження порівнюваних груп і підгруп — протягом перших трьох тижнів, а також через 8 тиж і через 3 міс після травми. Було з’ясовано, що через тиждень після травми рівень рухової функції у групі Exc складав 0.9±0.5 бала ВВВ, у групі HGexc — 3.6±1.2 бала, у групі Sect — 5.9±1.1 бала, у групі HGsect — 6.0±1.0 бала. Через 5 міс рівень рухової функції у групі Sect становив 9.5±1.0 бала ВВВ, у групі HGsect — 9.5±1.1 бала, у групі Exc — 0.8±0.3 бала, в групі HGexc — 4.5±1.8 бала. На цьому ж терміні спостереження рівень спастичності у групах Sect і HGsect становив, відповідно, 0.8±0.2 і 0.8±0.3 бала Ashworth, у групі HGexc — 1.8±0.7 бала, у групі Exc — 3.6±0.3 бала. Протягом усього експерименту значущих відмінностей рівня рухової функції між групами Sect і HGsect не виявлено, а для груп Exc і HGexc — зафіксовано лише через 5 тиж після травми. Істотну різницю рівня спастичності для груп Sect і HGsect спостерігали через 1 тиждень після травми, для груп HGexc і Exc — протягом перших 2-х міс експерименту. Для груп Sect і Exc достовірну різницю як рівня рухової функції, так і рівня спастичності виявляли на усіх термінах спостереження. Для груп HGsect і HGexc істотна різниця рівня рухової функції була характерною на усіх термінах, за виключенням кінця першого і 7-го тижня, тоді як відмінності рівня спастичності впродовж експерименту залишалися несуттєвими. Таким чином, апробований гідрогель у молодому віці проявляє істотний відновний вплив лише при травмі із об'ємним дефектом речовини спинного мозку.

Посилання

Ahuja, C. S., & Fehlings, M. (2016). Concise Review: Bridging the Gap: Novel Neuroregenerative and Neuroprotective Strategies in Spinal Cord Injury. Stem cells translational medicine, 5(7), 914–924.

Ahuja, C. S., Nori, S., Tetreault, L., Wilson, J., Kwon, B., Harrop, J., et al. (2017). Traumatic Spinal Cord Injury-Repair and Regeneration. Neurosurgery, 80(3S), S9–S22.

Alizadeh, A., Dyck, S. M., & Karimi-Abdolrezaee, S. (2019). Traumatic Spinal Cord Injury: An Overview of Pathophysiology, Models and Acute Injury Mechanisms. Frontiers in neurology, 10, 282.

Arvanian, V. L., Schnell, L., Lou, L., Golshani, R., Hunanyan, A., Ghosh, A., et al. (2009). Chronic spinal hemisection in rats induces a progressive decline in transmission in uninjured fibers to motoneurons. Experimental neurology, 216(2), 471–480.

Basso, D. M., Beattie, M. S., & Bresnahan, J. C. (1995). A sensitive and reliable locomotor rating scale for open field testing in rats. Journal of neurotrauma, 12(1), 1–21.

Blesch, A., & Tuszynski, M. H. (2009). Spinal cord injury: plasticity, regeneration and the challenge of translational drug development. Trends in neurosciences, 32(1), 41–47.

Brown, A. R., & Martinez, M. (2019). From cortex to cord: motor circuit plasticity after spinal cord injury. Neural regeneration research, 14(12), 2054–2062.

Cao, Y., Wu, T., Yuan, Z., Li, D., Ni, S., Hu, J., et al. (2015). Three-dimensional imaging of microvasculature in the rat spinal cord following injury. Scientific reports, 5, 12643.

Cliffer, K. D., Tonra, J. R., Carson, S. R., Radley, H. E., Cavnor, C., Lindsay, R. M., et al. (1998). Consistent repeated M- and H-Wave recording in the hind limb of rats. Muscle & nerve, 21(11), 1405–1413.

Conta Steencken, A. C., Smirnov, I., & Stelzner, D. J. (2011). Cell survival or cell death: differential vulnerability of long descending and thoracic propriospinal neurons to low thoracic axotomy in the adult rat. Neuroscience, 194, 359–371.

Curless, R. G., Nelson, M. B., Brimmer, F., & Tellez, C. (1977). Brain and spinal cord lesions in the newborn rat. Laboratory animals, 11(4), 251–255.

DeVivo M. J. (2012). Epidemiology of traumatic spinal cord injury: trends and future implications. Spinal cord, 50(5), 365–372.

Dijkers, M. P., Akers, K. G., Dieffenbach, S., & Galen, S. S. (2021). Systematic Reviews of Clinical Benefits of Exoskeleton Use for Gait and Mobility in Neurologic Disorders: A Tertiary Study. Archives of physical medicine and rehabilitation, 102(2), 300–313.

Dong, H. W., Wang, L. H., Zhang, M., & Han, J. S. (2005). Decreased dynorphin A (1-17) in the spinal cord of spastic rats after the compressive injury. Brain research bulletin, 67(3), 189–195.

Finnerup, N. B., Norrbrink, C., Trok, K., Piehl, F., Johannesen, I. L., Sørensen, J. C., et al. (2014). Phenotypes and predictors of pain following traumatic spinal cord injury: a prospective study. The journal of pain, 15(1), 40–48.

Gao, R., Li, X., Xi, S., Wang, H., Zhang, H., Zhu, J., et al. (2016). Exogenous Neuritin Promotes Nerve Regeneration After Acute Spinal Cord Injury in Rats. Human gene therapy, 27(7), 544–554.

GBD 2016 Traumatic Brain Injury and Spinal Cord Injury Collaborators (2019). Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. Neurology, 18(1), 56–87.

Gelderd, J. B., & Chopin, S. F. (1977). The vertebral level of origin of spinal nerves in the rat. The Anatomical record, 188(1), 45–47.

Geoffroy, C. G., Hilton, B. J., Tetzlaff, W., & Zheng, B. (2016). Evidence for an Age-Dependent Decline in Axon Regeneration in the Adult Mammalian Central Nervous System. Cell reports, 15(2), 238–246.

Geoffroy, C. G., Meves, J. M., & Zheng, B. (2017). The age factor in axonal repair after spinal cord injury: A focus on neuron-intrinsic mechanisms. Neuroscience letters, 652, 41–49.

Ghosh, A., Haiss, F., Sydekum, E., Schneider, R., Gullo, M., Wyss, M. T., et al. (2010). Rewiring of hindlimb corticospinal neurons after spinal cord injury. Nature neuroscience, 13(1), 97–104.

Gilerovich, E. G., Moshonkina, T. R., Fedorova, E. A., Shishko, T. T., Pavlova, N. V., Gerasimenko, Y. P., et al. (2008). Morphofunctional characteristics of the lumbar enlargement of the spinal cord in rats. Neuroscience and behavioral physiology, 38(8), 855–860.

Hamid, R., Averbeck, M. A., Chiang, H., Garcia, A., Al Mousa, R. T., Oh S. J., et al. (2018). Epidemiology and pathophysiology of neurogenic bladder after spinal cord injury. World journal of urology, 36(10), 1517–1527.

Hanna, A., Thompson, D. L., Hellenbrand, D. J., Lee, J. S., Madura, C. J., Wesley, M. G., et al. (2016). Sustained release of neurotrophin-3 via calcium phosphate-coated sutures promotes axonal regeneration after spinal cord injury. Journal of neuroscience research, 94(7), 645–652.

Holtz, K. A., Lipson, R., Noonan, V. K., Kwon, B. K., & Mills, P. B. (2017). Prevalence and Effect of Problematic Spasticity After Traumatic Spinal Cord Injury. Archives of physical medicine and rehabilitation, 98(6), 1132–1138.

Hou, S., & Rabchevsky, A. G. (2014). Autonomic consequences of spinal cord injury. Comprehensive Physiology, 4(4), 1419–1453.

Hsieh, T. H., Tsai, J. Y., Wu, Y. N., Hwang, I. S., Chen, T. I., & Chen, J. J. (2010). Time course quantification of spastic hypertonia following spinal hemisection in rats. Neuroscience, 167(1), 185–198.

Jaerve, A., Schiwy, N., Schmitz, C., & Mueller, H. W. (2011). Differential effect of aging on axon sprouting and regenerative growth in spinal cord injury. Experimental neurology, 231(2), 284–294.

Khorasanizadeh, M., Yousefifard, M., Eskian, M., Lu, Y., Chalangari, M., Harrop, J. S., et al. (2019). Neurological recovery following traumatic spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis. Journal of neurosurgery. Spine, 1–17. Advance online publication.

Kopach, O., Medvediev, V., Krotov, V., Borisyuk, A., Tsymbaliuk, V., & Voitenko, N. (2017). Opposite, bidirectional shifts in excitation and inhibition in specific types of dorsal horn interneurons are associated with spasticity and pain post-SCI. Scientific reports, 7(1), 5884.

Krueger, H., Noonan, V. K., Trenaman, L. M., Joshi, P., & Rivers, C. S. (2013). The economic burden of traumatic spinal cord injury in Canada. Chronic diseases and injuries in Canada, 33(3), 113–122.

Lee, S. J., Nam, T. W., Kim, C. H., & Hwang, J. M. (2019). Knowledge and attitude of nonpsychiatric physicians regarding suicide in spinal cord injury patients and need for structured psychiatric education for suicide prevention: A prospective survey pilot study. Medicine, 98(11), e14901.

Li, L. S., Yu, H., Raynald, R., Wang, X. D., Dai, G. H., Cheng, H. B., et al. (2017). Anatomical mechanism of spontaneous recovery in regions caudal to thoracic spinal cord injury lesions in rats. PeerJ, 5, e2865.

Li, P., Xu, Y., Cao, Y., & Wu, T. (2020). 3D Digital Anatomic Angioarchitecture of the Rat Spinal Cord: A Synchrotron Radiation Micro-CT Study. Frontiers in neuroanatomy, 14, 41.

Liu, S., Schackel, T., Weidner, N., & Puttagunta, R. (2018). Biomaterial-Supported Cell Transplantation Treatments for Spinal Cord Injury: Challenges and Perspectives. Frontiers in cellular neuroscience, 11, 430.

Liu, S., Xie, Y. Y., & Wang, B. (2019). Role and prospects of regenerative biomaterials in the repair of spinal cord injury. Neural regeneration research, 14(8), 1352–1363.

Manohar, A., Foffani, G., Ganzer, P. D., Bethea, J. R., & Moxon, K. A. (2017). Cortex-dependent recovery of unassisted hindlimb locomotion after complete spinal cord injury in adult rats. eLife, 6, e23532.

Mazensky, D., Flesarova, S., & Sulla, I. (2017). Arterial Blood Supply to the Spinal Cord in Animal Models of Spinal Cord Injury. A Review. Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 300(12), 2091–2106.

Mekki, M., Delgado, A. D., Fry, A., Putrino, D., & Huang, V. (2018). Robotic Rehabilitation and Spinal Cord Injury: a Narrative Review. Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 15(3), 604–617.

Metz, G. A., Merkler, D., Dietz, V., Schwab, M. E., & Fouad, K. (2000). Efficient testing of motor function in spinal cord injured rats. Brain research, 883(2), 165–177.

Mills, C. D., Hains, B. C., Johnson, K. M., & Hulsebosch, C. E. (2001). Strain and model differences in behavioral outcomes after spinal cord injury in rat. Journal of neurotrauma, 18(8), 743–756.

Moonen, G., Satkunendrarajah, K., Wilcox, J. T., Badner, A., Mothe, A., Foltz, W., et al. (2016). A New Acute Impact-Compression Lumbar Spinal Cord Injury Model in the Rodent. Journal of neurotrauma, 33(3), 278–289.

Nielsen, J. B., Crone, C., & Hultborn, H. (2007). The spinal pathophysiology of spasticity--from a basic science point of view. Acta physiologica (Oxford, England), 189(2), 171–180.

Nishimura, Y., & Isa, T. (2012). Cortical and subcortical compensatory mechanisms after spinal cord injury in monkeys. Experimental neurology, 235(1), 152–161.

Oliveri, R. S., Bello, S., & Biering-Sørensen, F. (2014). Mesenchymal stem cells improve locomotor recovery in traumatic spinal cord injury: systematic review with meta-analyses of rat models. Neurobiology of disease, 62, 338–353.

Olude, M. A., Mustapha, O. A., Ogunbunmi, T. K., & Olopade, J. O. (2013). The vertebral column, ribs, and sternum of the African giant rat (Cricetomys gambianus waterhouse). TheScientificWorldJournal, 2013, 973537.

Özkan, Z.E. (2007). Macro-anatomical investigations on the skeletons of mole-rat (Spalax leucodon Nordmann) III. Skeleton axiale. Veterinarski arhiv, 77 (3), 281-289.

Paveliev, M., Fenrich, K. K., Kislin, M., Kuja-Panula, J., Kulesskiy, E., Varjosalo, M., et al. (2016). HB-GAM (pleiotrophin) reverses inhibition of neural regeneration by the CNS extracellular matrix. Scientific reports, 6, 33916.

Pertici, V., Amendola, J., Laurin, J., Gigmes, D., Madaschi, L., Carelli, S., et al. (2013). The use of poly(N-[2-hydroxypropyl]-methacrylamide) hydrogel to repair a T10 spinal cord hemisection in rat: a behavioural, electrophysiological and anatomical examination. ASN neuro, 5(2), 149–166.

Pretz, C. R., Kozlowski, A. J., Chen, Y., Charlifue, S., & Heinemann, A. W. (2016). Trajectories of Life Satisfaction After Spinal Cord Injury. Archives of physical medicine and rehabilitation, 97(10), 1706–1713.e1.

Rao, S. N., & Pearse, D. D. (2016). Regulating Axonal Responses to Injury: The Intersection between Signaling Pathways Involved in Axon Myelination and The Inhibition of Axon Regeneration. Frontiers in molecular neuroscience, 9, 33.

Sachdeva, R., Gao, F., Chan, C., & Krassioukov, A. V. (2018). Cognitive function after spinal cord injury: A systematic review. Neurology, 91(13), 611–621.

Schwab, M. E., & Bartholdi, D. (1996). Degeneration and regeneration of axons in the lesioned spinal cord. Physiological reviews, 76(2), 319–370.

Scremin, O. U. (2015). Cerebral vascular system. In G. Paxinos (Ed.), The rat nervous system (4th ed., pp. 985‒1011). Elsevier.

Shah, M., Peterson, C., Yilmaz, E., Halalmeh, D. R., & Moisi, M. (2020). Current advancements in the management of spinal cord injury: A comprehensive review of literature. Surgical neurology international, 11, 2.

Siebert, J. R., Middleton, F. A., & Stelzner, D. J. (2010). Long descending cervical propriospinal neurons differ from thoracic propriospinal neurons in response to low thoracic spinal injury. BMC neuroscience, 11, 148.

Singh, A., Tetreault, L., Kalsi-Ryan, S., Nouri, A., & Fehlings, M. G. (2014). Global prevalence and incidence of traumatic spinal cord injury. Clinical epidemiology, 6, 309–331.

Steeves J. D. (2015). Bench to bedside: challenges of clinical translation. Progress in brain research, 218, 227–239.

Sutherland, T. C., & Geoffroy, C. G. (2020). The Influence of Neuron-Extrinsic Factors and Aging on Injury Progression and Axonal Repair in the Central Nervous System. Frontiers in cell and developmental biology, 8, 190.

Swieck, K., Conta-Steencken, A., Middleton, F. A., Siebert, J. R., Osterhout, D. J., & Stelzner, D. J. (2019). Effect of lesion proximity on the regenerative response of long descending propriospinal neurons after spinal transection injury. BMC neuroscience, 20(1), 10.

Tran, A. P., Warren, P. M., & Silver, J. (2018). The Biology of Regeneration Failure and Success After Spinal Cord Injury. Physiological reviews, 98(2), 881–917.

Ung, R. V., Lapointe, N. P., Tremblay, C., Larouche, A., & Guertin, P. A. (2007). Spontaneous recovery of hindlimb movement in completely spinal cord transected mice: a comparison of assessment methods and conditions. Spinal cord, 45(5), 367–379.

Wan, F. J., Chien, W. C., Chung, C. H., Yang, Y. J., & Tzeng, N. S. (2020). Association between traumatic spinal cord injury and affective and other psychiatric disorders-A nationwide cohort study and effects of rehabilitation therapies. Journal of affective disorders, 265, 381–388.

Wang, Y., Tan, H., & Hui, X. (2018). Biomaterial Scaffolds in Regenerative Therapy of the Central Nervous System. BioMed research international, 2018, 7848901.

Webb, A. A., & Muir, G. D. (2002). Compensatory locomotor adjustments of rats with cervical or thoracic spinal cord hemisections. Journal of neurotrauma, 19(2), 239–256.

Woerly, S., Awosika, O., Zhao, P., Agbo, C., Gomez-Pinilla, F., de Vellis, J., et al. (2005). Expression of heat shock protein (HSP)-25 and HSP-32 in the rat spinal cord reconstructed with Neurogel. Neurochemical research, 30(6-7), 721–735.

Woerly, S., Doan, V. D., Evans-Martin, F., Paramore, C. G., & Peduzzi, J. D. (2001 a). Spinal cord reconstruction using NeuroGel implants and functional recovery after chronic injury. Journal of neuroscience research, 66(6), 1187–1197.

Woerly, S., Doan, V. D., Sosa, N., de Vellis, J., & Espinosa, A. (2001 b). Reconstruction of the transected cat spinal cord following NeuroGel implantation: axonal tracing, immunohistochemical and ultrastructural studies. International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience, 19(1), 63–83.

Woerly, S., Doan, V. D., Sosa, N., de Vellis, J., & Espinosa-Jeffrey, A. (2004). Prevention of gliotic scar formation by NeuroGel allows partial endogenous repair of transected cat spinal cord. Journal of neuroscience research, 75(2), 262–272.

Woerly, S., Petrov, P., Syková, E., Roitbak, T., Simonová, Z., & Harvey, A. R. (1999). Neural tissue formation within porous hydrogels implanted in brain and spinal cord lesions: ultrastructural, immunohistochemical, and diffusion studies. Tissue engineering, 5(5), 467–488.

Woerly, S., Pinet, E., De Robertis, L., Bousmina, M., Laroche, G., Roitback, T., et al. (1998). Heterogeneous PHPMA hydrogels for tissue repair and axonal regeneration in the injured spinal cord. Journal of biomaterials science. Polymer edition, 9(7), 681–711.

Woerly, S., Pinet, E., de Robertis, L., Van Diep, D., & Bousmina, M. (2001 c). Spinal cord repair with PHPMA hydrogel containing RGD peptides (NeuroGel). Biomaterials, 22(10), 1095–1111.

Woerly, S., Plant, G. W., & Harvey, A. R. (1996). Cultured rat neuronal and glial cells entrapped within hydrogel polymer matrices: a potential tool for neural tissue replacement. Neuroscience letters, 205(3), 197–201.

Zavvarian, M. M., Hong, J., & Fehlings, M. G. (2020). The Functional Role of Spinal Interneurons Following Traumatic Spinal Cord Injury. Frontiers in cellular neuroscience, 14, 127.

Zhang, Q., Shi, B., Ding, J., Yan, L., Thawani, J. P., Fu, C., et al. (2019). Polymer scaffolds facilitate spinal cord injury repair. Acta biomaterialia, 88, 57–77.

Zhang, Q., Yan, S., You, R., Kaplan, D. L., Liu, Y., Qu, J., et al. (2016). Multichannel silk protein/laminin grafts for spinal cord injury repair. Journal of biomedical materials research. Part A, 104(12), 3045–3057.

Zhang, Z., Nonaka, H., Nagayama, T., Hatori, T., Ihara, F., Zhang, L., et al. (2001). Circulatory disturbance of rat spinal cord induced by occluding ligation of the dorsal spinal vein. Acta neuropathologica, 102(4), 335–338.

Zhao, Y. Y., Yuan, Y., Chen, Y., Jiang, L., Liao, R. J., Wang, L., et al. (2015). Histamine promotes locomotion recovery after spinal cord hemisection via inhibiting astrocytic scar formation. CNS neuroscience & therapeutics, 21(5), 454–462.

Опубліковано
2021-12-26
Як цитувати
Абдалла , І., Медведєв , В., Драгунцова , Н., Войтенко , Н., & Цимбалюк , В. (2021). Залежність відновного впливу макропористого гідрогелю на основі N-(2-гідроксипропіл)метакриламіду від тяжкості експериментальної лацераційної травми спинного мозку. Український науково-медичний молодіжний журнал, 127(4), 8-21. https://doi.org/10.32345/USMYJ.4(127).2021.8-21