Роль кальцитоніну на доопераційному етапі як предиктора метастазування медулярного раку щитоподібної залози

  • Володимир Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
  • Віктор Смоляр Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
  • Олександр Товкай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
  • Олександр Нечай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
  • Володимир Куц Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна ДУ«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • Реваз Січінава Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
  • Олег Мазур Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Ключові слова: кальцитонін, медулярний рак, метастаз, щитоподібна залоза, ROC-аналіз.

Анотація

метою роботи було проаналізувати виявляємість метастазів МРЩЗ у хворих на лікувально-діагностичних етапах. Дослідити можливість використання показника кальцитоніну сироватки крові для прогнозування можливої наявності метастазів МРЩЗ та визначення об’єму хірургічного втручання. В дослідження включені дані 148 хворих, які проходили хірургічне лікування в Центрі з приводу первинно встановленого діагнозу МРЩЗ. Вік хворих варіював від 12 до 83 років, середній вік становив 48,2±1,9 років; розподіл за гендерним типом виглядав наступним чином: чоловіків – 34 (23 %), жінок – 114 (77%). Пацієнти були розподілені на дві групи в залежності від наявністі метастазів за даними патоморфологічного дослідження: 1 група (100 (67,6%) – хворі без метастазів), 2 група (48 (32,4%) – хворі з наявними локорегіонарними метастазами). Серед 148 досліджуваних хворих на МРЩЗ, у 48 (32,4%) за результатом патогістологічного висновку були виявлені метастази в регіонарні лімфатичні вузли, з яких у 10 (6,7%) пацієнтів метастази були локалізовані тільки в центральному колекторі та у 38 (25,7%) – в центральному та в латеральних колекторах. На доопераційному етапі рівень недіагностованих метастазів за результатами УЗД становив 64,58% (31 хворих). В подальшому на інтраопераційному етапі, при проведенні експрес-гістологічної біопсії кількість недіагностованих метастазів скоротилась до 37,5% (18 хворих), а в післяопераційному періоді, за результатами патогістологічного висновку, у решти хворих були підтверджені метастази МРЩЗ. Застосування УЗД допомогло виявити метастази у 17 хворих, що становило 35,42% серед усіх виявлених метастазів. На етапі інтраопераційного дослідження виявляємість метастазів збільшилась і становила 30 (62,5%), а в післяопераційному періоді за результатом патогістологічного висновку метастази були підтверджені у 48 хворих (100%). Кількісні показники як виявлених, так і недіагностованих метастазів на всіх етапах лікувально-діагностичного пошуку є статистично значимими (p<0,01). Виявляємість метастазів в центральному лімфатичному колекторі (N1a) на доопераційному етапі становила 2,08%, цей показник збільшився вдвічі (до 4,16%) після отримання інтраопераційного експрес-гістологічнгого заключення, а при отриманні патогістологічного висновку зріс більше ніж у 10 разів (20,84%). Ця тенденція зростання виявлення метастазів прослідковувалась і по латеральних колекторах: N1b іпсілатеральні спостерігали у 15 (31,2%) хворих на доопераційному етапі, їх кількість збільшилась до 23 (47,9%) інтраопераційно і до 31 (64,6%) післяопераційно; N1b контрлатеральні спостерігали у 1 (2,1%), 5 (10,4%) та 7 (14,6%) відповідно. Такий низький процент виявлення метастазів на доопераційному етапі методом УЗД спонукав до вивчення рівня кальцитоніну як предиктора можливого метастазування. Нами досліджено значення рівнів доопераційного базального кальцитоніну крові в якості маркеру вiрогідності наявності метастазів МРЩЗ. Внаслідок малої чисельності групи (n=10) з N1a зв’язок кальцитоніну (рівень відсічення 137 пг/мл) з можливою наявністю метастазування був недостатньо вагомий (AUC=0,594), тоді як у групі з N1b відмічалась більш суттєва різниця. Так,  рівні відсічення кальцитоніну 358 пг/мл для N1b іпсілатерального та 498 пг/мл для N1b контрлатерального виявлення можливих метастазів в колекторах з показниками AUC: 0,877 та 0,832 відповідно, що обґрунтовує необхідність проведення латеральної дисекції шиї крім обов’язкової центральної з метою видалення можливих очікуваних метастазів МРЩЗ. Таким чином, УЗД є недостатньо надійним методом верифікації метастазування при медулярному раку щитоподібної залози (ДЕ = 35,4% при d mts<0,6cм). При відсутності УЗ даних (або результатів ТАПБ) про наявність метастазів для підвищення інформованості про поширеність захворювання, уточнення прогнозу його розвитку слід використовувати додатковий критерій – рівень кальцитоніну. Рівень базального кальцитоніну є достовірним предиктором метастазування МРЩЗ. Його рівень відсічення 137 пг/мл вказує на можливу наявність метастазів у центральній групі (N1a) (AUC=0,594). Рівень відсічення кальцитоніну – 358 пг/мл (AUC = 0,793) передбачає наявність метастазування МРЩЗ (N1a+ N1b).  Рівні відсічення кальцитоніну – 358 пг/мл для N1b іпсілатерального, та 498 пг/мл для N1b контрлатерального (AUC: 0,877 та 0,832) відповідно. Розраховані значення контрчутливості тесту на виявлення метастазів для різних рівнів базального кальцитоніну на доопераційному етапі в клінічних умовах допоможуть практикуючому лікарю у прийнятті рішення щодо лікувальної тактики з визначенням обсягу оперативного втручання у хворих з встановленим діагнозом (або підозрою) МРЩЗ.  

Посилання

Bartz-Kurycki, M. A., Oluwo, O. E., & Morris-Wiseman, L. F. (2021). Medullary thyroid carcinoma: recent advances in identification, treatment, and prognosis. Therapeutic advances in endocrinology and metabolism, 12, 20420188211049611.

Ceolin, L., da Silveira Duval, M. A., Benini, A. F., Ferreira, C. V., & Maia, A. L. (2019). Medullary thyroid carcinoma beyond surgery: advances, challenges, and perspectives. Endocrine-related cancer, 26(9), R499-R518.

Chen, L., Sun, W., Qian, K., Guo, K., Sun, T., Wu, Y., & Wang, Z. (2020). High Ratio of Early Postoperative Calcitonin to Preoperative Calcitonin Could be a Novel Indicator of Poor Prognosis in Patients with Biochemical Incomplete Responses in Sporadic Medullary Thyroid Cancer. Endocrine Practice, 26(7), 738-747.

Cheng, Z., Li, X., An, C., Yu, X., Yu, J., Han, Z., ... & Liang, P. (2019). The clinical efficacy of ultrasound-guided percutaneous microwave ablation for rib metastases with severe intractable pain: a preliminary clinical study. OncoTargets and therapy, 12, 3459.

Dal Maso, L., Tavilla, A., Pacini, F., Serraino, D., Van Dijk, B. A. C., Chirlaque, M. D., ... & Moreno-Iribas, C. (2017). Survival of 86,690 patients with thyroid cancer: a population-based study in 29 European countries from EUROCARE-5. European Journal of Cancer, 77, 140-152.

Fares, J., Fares, M. Y., Khachfe, H. H., Salhab, H. A., & Fares, Y. (2020). Molecular principles of metastases: a hallmark of cancer revisited. Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 1-17.

Filetti, S., Durante, C., Hartl, D., Leboulleux, S., Locati, L. D., Newbold, K., ... & Berruti, A. (2019). Thyroid cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 30(12), 1856-1883.

Fleming, J. B., Lee, J. E., Bouvet, M., Schultz, P. N., Sherman, S. I., Sellin, R. V., ... & Evans, D. B. (1999). Surgical strategy for the treatment of medullary thyroid carcinoma. Annals of surgery, 230(5), 697.

Fugazzola, L., Di Stefano, M., Censi, S., Repaci, A., Colombo, C., Grimaldi, F., ... & Mian, C. (2021). Basal and stimulated calcitonin for the diagnosis of medullary thyroid cancer: updated thresholds and safety assessment. Journal of Endocrinological Investigation, 44(3), 587-597.

Gambardella, C., Offi, C., Patrone, R., Clarizia, G., Mauriello, C., Tartaglia, E., ... & Docimo, G. (2019). Calcitonin negative Medullary Thyroid Carcinoma: a challenging diagnosis or a medical dilemma?. BMC endocrine disorders, 19(1), 1-12.

Gimm, O., & Dralle, H. (1997). Reoperation in metastasizing medullary thyroid carcinoma: is a tumor stage-oriented approach justified?. Surgery, 122(6), 1124-1131.

Giovanella, L., Fontana, M., Keller, F., Verburg, F. A., & Ceriani, L. (2021). Clinical performance of calcitonin and procalcitonin Elecsys® immunoassays in patients with medullary thyroid carcinoma. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 59(4), 743-747.

Giraudet, A. L., Al Ghulzan, A., Aupérin, A., Leboulleux, S., Chehboun, A., Troalen, F., ... & Schlumberger, M. (2008). Progression of medullary thyroid carcinoma: assessment with calcitonin and carcinoembryonic antigen doubling times. European Journal of Endocrinology, 158(2), 239-246.

Huang, C., Cong, S., Liang, T., Feng, Z., Gan, K., Zhou, R., ... & Wang, Q. (2020). Development and validation of an ultrasound-based nomogram for preoperative prediction of cervical central lymph node metastases in papillary thyroid carcinoma. Gland Surgery, 9(4), 956.

Kebebew, E., Ituarte, P. H., Siperstein, A. E., Duh, Q. Y., & Clark, O. H. (2000). Medullary thyroid carcinoma: clinical characteristics, treatment, prognostic factors, and a comparison of staging systems. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 88(5), 1139-1148.

Kiesewetter, B., Riss, P., Scheuba, C., & Raderer, M. (2021). How I treat medullary thyroid cancer. ESMO open, 6(3), 100183.

Kim, M., & Kim, B. H. (2021). Current Guidelines for Management of Medullary Thyroid Carcinoma. Journal of Korean Endocrine Society.

Kouvaraki, M. A., Shapiro, S. E., Fornage, B. D., Edeiken-Monro, B. S., Sherman, S. I., Vassilopoulou-Sellin, R., ... & Evans, D. B. (2003). Role of preoperative ultrasonography in the surgical management of patients with thyroid cancer. Surgery, 134(6), 946-954.

Kuo, E. J., Sho, S., Li, N., Zanocco, K. A., Yeh, M. W., & Livhits, M. J. (2018). Risk factors associated with reoperation and disease-specific mortality in patients with medullary thyroid carcinoma. JAMA surgery, 153(1), 52-59.

Machens, A., & Dralle, H. (2010). Biomarker-based risk stratification for previously untreated medullary thyroid cancer. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 95(6), 2655-2663.

Master, S. R., & Burns, B. (2021). Medullary Thyroid Cancer. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.

Miller, K. D., Goding Sauer, A., Ortiz, A. P., Fedewa, S. A., Pinheiro, P. S., Tortolero‐Luna, G., ... & Siegel, R. L. (2018). Cancer statistics for hispanics/latinos, 2018. CA: a cancer journal for clinicians, 68(6), 425-445.

Opsahl, E. M., Akslen, L. A., Schlichting, E., Aas, T., Brauckhoff, K., Hagen, A. I., ... & Bjøro, T. (2019). The role of calcitonin in predicting the extent of surgery in medullary thyroid carcinoma: a nationwide population-based study in Norway. European thyroid journal, 8(3), 159-166.

Palamarchuk, V.O., Tovkai, O.A., Kuts, V.V., Bodnar, M.R., Lyshchinsky, R.O., Mazur, O.V., Kvitka, D.M., Necha, O.P. (2020). The role of stimulated thyroglobulin in predicting the persistence of papillary thyroid cancer. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery, 2 (70), 17-33.

Park, H., Park, S. Y., Park, J., Choe, J. H., Chung, M. K., Woo, S. Y., ... & Kim, T. H. (2021). Prognostic Value of Preoperative Serum Calcitonin Levels for Predicting the Recurrence of Medullary Thyroid Carcinoma. Frontiers in endocrinology, 1273.

Pelizzo, M. R., Boschin, I. M., Bernante, P., Toniato, A., Piotto, A., Pagetta, C., ... & Rubello, D. (2007). Natural history, diagnosis, treatment and outcome of medullary thyroid cancer: 37 years experience on 157 patients. European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 33(4), 493-497.

Roman, S., Lin, R., & Sosa, J. A. (2006). Prognosis of medullary thyroid carcinoma: demographic, clinical, and pathologic predictors of survival in 1252 cases. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 107(9), 2134-2142.

Rukanskienė, D., Veikutis, V., Jonaitienė, E., Basevičiūtė, M., Kunigiškis, D., Paukštaitienė, R., ... & Boguševičius, A. (2020). Preoperative axillary ultrasound versus sentinel lymph node biopsy in patients with early breast cancer. Medicina, 56(3), 127.

Silvestre, C., Matias, J. S., Proença, H., & Bugalho, M. J. (2019). Calcitonin screening in nodular thyroid disease: is there a definitive answer?. European thyroid journal, 8(2), 79-82.

Tovkai, O. A., Palamarchuk, V. O., Lishchinsky, P. O., Kuts, V. V., Stotska, L. V., Chirkov, Y. E., & Zemskov, S. V. (2020). Можливості ультразвукового дослідження щодо виявлення метастазів папілярного раку щитоподібної залози в центральні лімфатичні вузли шиї. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery, (3), 7-15.

Van Heerden, J. A., Grant, C. S., Gharib, H. O. S. S. E. I. N., Hay, I. D., & Ilstrup, D. M. (1990). Long-term course of patients with persistent hypercalcitoninemia after apparent curative primary surgery for medullary thyroid carcinoma. Annals of surgery, 212(4), 395.

Wells Jr, S. A., Asa, S. L., Dralle, H., Elisei, R., Evans, D. B., Gagel, R. F., ... & Waguespack, S. G. (2015). Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma: the American Thyroid Association Guidelines Task Force on medullary thyroid carcinoma. Thyroid, 25(6), 567-610.

Опубліковано
2021-12-26
Як цитувати
Паламарчук, В., Смоляр, В., Товкай, О., Нечай, О., Куц, В., Січінава, Р., & Мазур, О. (2021). Роль кальцитоніну на доопераційному етапі як предиктора метастазування медулярного раку щитоподібної залози. Український науково-медичний молодіжний журнал, 127(4), 68-76. https://doi.org/10.32345/USMYJ.4(127).2021.68-76