Нейротрофічний фактор мозку як маркер відновлення моторних та когнітивних функцій у гострому періоді кардіоемболічного та атеротромботичного ішемічного інсульту

  • Ярослава Гавловська Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0002-7199-4183
  • Наталія Литвиненко Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна http://orcid.org/0000-0002-4889-3608
  • Оксана Шликова Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0002-6764-2767
  • Ольга Ізмайлова Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, м. Полтава, Україна http://orcid.org/0000-0003-4770-3494
  • Олександр Гавловський Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0002-7799-9938
  • Анастасія Шкодіна Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна Комунальне підприємство «1-А міська клінічна лікарня Полтавської міської ради», м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0002-7198-5498
Ключові слова: кардіоемболічний інсульт, біомаркер, нейротрофічний фактор мозку, когніції

Анотація

церебральний ішемічний інсульт - одне з найбільш поширених захворювань, що спричиняють психоемоційні, когнітивні та рухові розлади. Сучасні дослідження спрямовані на пошук біологічних маркерів ураження головного мозку при діагностиці інсультів, зокрема, фізичних, візуалізаційних, електрофізіологічних, гістологічних, генетичних та нейрональних, визначення яких може прискорити диференційну діагностику. Мета дослідження – оцінити рівень нейротрофічного фактору мозку в крові, стан моторних і когнітивних функцій в гострому періоді ішемічного інсульту на 1 та 14 добу, а також можливість використання рівня нейротрофічного фактору мозку крові в якості маркера відновлення рухової та інтелектуально-мнестичної сфери при атеротромботичному та кардіоемболічному підтипах ішемічного інсульту. У дослідження було включено 34 особи з діагнозом гострий ішемічний інсульт. Залежно від результатів клінічного обстеження пацієнтів було розподілено на 2 групи: група 1 – пацієнти, в яких ішемічний інсульт виник внаслідок атеросклеротичного ураження судин каротидної системи з розвитком оклюзії за механізмом атеротромбозу (17 осіб), група 2 – пацієнти, у яких ішемічний інсульт виник внаслідок ураження судин каротидної системи з розвитком оклюзії за кардіоемболічним механізмом (17 осіб). Для порівняння клініко-лабораторних показників додатково було виділено контрольну групу (пацієнти неврологічного відділення, які не мали ураження центральної нервової системи - 11 осіб). Обстеження пацієнтів проведено на 1 та 14 добу захворювання. Моторні функції оцінювали за ступенем повсякденної активності життя, що визначали за індексом Бартел, стан когнітивних функцій - за шкалою Mini-Mental State Examination. Індекс Бартел на 1 добу гострого періоду ішемічного інсульту перебував в межах легкої залежності для кардіоемболічного підтипу та помірної - для атеротромботичного. Протягом 14 днів у досліджуваних пацієнтів обох груп відбувалося зростання індексу до рівня повної незалежності у  групі 1 та легкого ступеню залежності у групі 2. У обстежених пацієнтів із ішемічним інсультом було визначено середні значення за шкалою Mini-Mental State Examination на рівні помірного когнітивного дефіциту на 1 добу при обох підтипах ішемічного інсульту. Відновлення когнітивних функцій протягом 14 днів після ішемічного інсульту відбувалося тільки у другій групі до легких когнітивних розладів. Концентрація нейротрофічного фактору мозку на 1 добу ішемічного інсульту різко знижувалася порівняно з  контрольною групою. Отримані результати дозволяють розглядати визначення мозкового нейротрофічного фактору об’єктивним біомаркером як тяжкості перебігу кардіоемболічного та атеротромботичного ішемічного інсульту, так і прогнозу відновлення моторних і когнітивних функцій.

Посилання

Chaturvedi, P., Singh, A., Tiwari, V., & Thacker, A. (2020). Post-stroke BDNF concentration changes following proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) exercises. Journal of Family Medicine and Primary Care, 9(7), 3361. Retrieved from https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1051_19

Eyileten, C., Sharif, L., Wicik, Z., Jakubik, D., Jarosz-Popek, J., Soplinska, A., … Mirowska-Guzel, D. (2021). The Relation of the Brain-Derived Neurotrophic Factor with MicroRNAs in Neurodegenerative Diseases and Ischemic Stroke. Molecular Neurobiology, 58(1), 329–347. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s12035-020-02101-2

Ferrer, A., Labad, J., Salvat-Pujol, N., Barrachina, M., Costas, J., Urretavizcaya, M., … Soria, V. (2019). BDNF genetic variants and methylation: effects on cognition in major depressive disorder. Translational Psychiatry, 9(1), 265. Retrieved from https://doi.org/10.1038/s41398-019-0601-8

Havlovska, Y. Y., Lytvynenko, N. V, Havlovskiy, O. L., & Shkodina, A. D. (2021). Prospective Pilot Study to Assess Motor Activity and the State of the Hemostasis System in the Acute Period of Ischemic Stroke during Systemic Thrombolytic Therapy. Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 74(6), 1307–1311. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34159909

Huțanu, A., Iancu, M., Maier, S., Bălaşa, R., & Dobreanu, M. (2020). Plasma Biomarkers as Potential Predictors of Functional Dependence in Daily Life Activities after Ischemic Stroke: A Single Center Study. Annals of Indian Academy of Neurology, 23(4), 496–503. Retrieved from https://doi.org/10.4103/aian.AIAN_74_19

Kanda, Y. (2013). Investigation of the freely available easy-to-use software ‘EZR’ for medical statistics. Bone Marrow Transplantation, 48(3), 452–458. Retrieved from https://doi.org/10.1038/bmt.2012.244

Karantali, E., Kazis, D., Papavasileiou, V., Prevezianou, A., Chatzikonstantinou, S., Petridis, F., … Mavroudis, I. (2021). Serum BDNF Levels in Acute Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Medicina, 57(3), 297. Retrieved from https://doi.org/10.3390/medicina57030297

Kwon, H. S., Lee, D., Lee, M. H., Yu, S., Lim, J.-S., Yu, K.-H., … Kwon, S. U. (2020). Post-stroke cognitive impairment as an independent predictor of ischemic stroke recurrence: PICASSO sub-study. Journal of Neurology, 267(3), 688–693. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s00415-019-09630-4

Liu, F., Tsang, R. C., Zhou, J., Zhou, M., Zha, F., Long, J., & Wang, Y. (2020). Relationship of Barthel Index and its Short Form with the Modified Rankin Scale in acute stroke patients. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 29(9), 105033. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105033

Mori, Y., Tsuji, M., Oguchi, T., Kasuga, K., Kimura, A., Futamura, A., … Ono, K. (2021). Serum BDNF as a Potential Biomarker of Alzheimer’s Disease: Verification Through Assessment of Serum, Cerebrospinal Fluid, and Medial Temporal Lobe Atrophy. Frontiers in Neurology, 12. Retrieved from https://doi.org/10.3389/fneur.2021.653267

Panteleienko, L. V. (2020). The relationship of leukoaraiosis severity and the degree of functional recovery after atherothrombotic ischemic stroke. Ukrainian Neurological Journal, (1—2), 28–33. Retrieved from https://doi.org/10.30978/UNJ2020-1-28

Siket, M. S., & Cadena, R. (2021). Novel Treatments for Transient Ischemic Attack and Acute Ischemic Stroke. Emergency Medicine Clinics of North America, 39(1), 227–242. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.emc.2020.09.014

Skrypnikov, A. M., Zhyvotovska, L. V., Herasymenko, L. O., & Boiko, D. I. (2019). Alexithymia in healthy people and its role in development of different disorders. The Medical and Ecological Problems, 23(1–2), 30–33. Retrieved from https://doi.org/10.31718/mep.2019.23.1-2.07

Xia, H., Wang, M., Li, J.-Q., Tan, C.-C., Cao, X.-P., Tan, L., & Yu, J.-T. (2019). The Influence of BDNF Val66Met Polymorphism on Cognition, Cerebrospinal Fluid, and Neuroimaging Markers in Non-Demented Elderly. Journal of Alzheimer’s Disease, 68(1), 405–414. Retrieved from https://doi.org/10.3233/JAD-180971

Zheng, F., Yan, L., Zhong, B., Yang, Z., & Xie, W. (2019). Progression of cognitive decline before and after incident stroke. Neurology, 93(1), e20–e28. Retrieved from https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007716

Опубліковано
2022-03-27
Як цитувати
Гавловська , Я., Литвиненко , Н., Шликова , О., Ізмайлова , О., Гавловський , О., & Шкодіна , А. (2022). Нейротрофічний фактор мозку як маркер відновлення моторних та когнітивних функцій у гострому періоді кардіоемболічного та атеротромботичного ішемічного інсульту. Український науково-медичний молодіжний журнал, 128(1), 32-41. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(128).2022.32-41