Сучасні погляди на молекулярні та судинні механізми розвитку прееклампсії

  • Тетяна Шуміліна Студент, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0001-9423-5553
  • Ярослава Сливка Кафедра фізіології та патофізіології, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0002-9364-7254
Ключові слова: артеріальний тиск, вагітність, ендотелій, плацентарний кровообіг, плід, прееклампсія, судинозвужувальні речовини

Анотація

у статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо питання механізмів розвитку прееклампсії. Основна мета цього дослідження це узагальнення інформації про молекулярні та судинні механізми прееклампсії. Завдяки детальному вивченню літературних джерел, їхній систематизації та підходів до вирішення проблеми, було виявлено, що генетичні та фактори навколишнього середовища викликають дезадаптацію плаценти, що призводить до дефектної плацентації, апоптозу інвазивних цитотрофобластів, неадекватного експансивного ремоделювання спіральних артерій та плацентарного тиску. Актуальність дослідження даної патології полягає в тому, що вона багато в чому визначає перинатальну та материнську захворюваність. Однак, на сьогодні немає чіткого уявлення про особливості молекулярних та судинних механізмів прееклампсії, тому це призводить до суперечностей у лікуванні таких вагітних жінок, що перешкоджає своєчасному, адекватному лікуванню та профілактиці. Було використано бібліосемантичний метод та контент-аналіз літератури відносно питань нових досліджень по особливостям механізмів розвитку прееклампсії. В статті представлено результати досліджень, які засвідчили, що плацентарна ішемія сприяє вивільненню біоактивних факторів у материнський кровообіг, викликаючи дисбаланс між антиангіогенною розчинною тирозинкіназою-1, розчинним ендогліном та проангіогенним судинним ендотеліальним фактором росту, фактором росту плаценти та трансформуючим фактором росту B.  Плацентарна ішемія також стимулює вивільнення прозапальних цитокінів, фактору, що індукує гіпоксію, активних форм кисню та агоністичних аутоантитіл до рецепторів ангіотензину 1 типу.  Ці циркулюючі фактори націлені на ендотелій судин, викликаючи генералізований ендотеліоз у системних, ниркових, церебральних та печінкових судинах і призводять до зменшення судинних розширювачів, таких як оксид азоту, простациклін, фактор гіперполяризації, та збільшення судинозвужувальних засобів, таких як ендотелін-1 та тромбоксан А2.  Біоактивні фактори також впливають на гладку мускулатуру судин і посилюють механізми судинного скорочення, включаючи цитозольний , протеїнкіназу С та  Rho-кіназу. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що подальше розуміння взаємодії між біоактивними факторами, судинними механізмами та молекулярними мішенями повинно допомогти розробити більш ефективні заходи для раннього виявлення та профілактики прееклампсії. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для лікарів первинної ланки, гінекологів, кардіологів, терапевтів.

Посилання

Abbas, Y., Turco, M. Y., Burton, G. J., & Moffett, A. (2020). Investigation of human trophoblast invasion in vitro. Human Reproduction Update, 26(4), 501-513.

Aris, A., Benali, S., & Ouellet, A. (2009). Роtеntiаl biоmаrkеrs оf рrеесlаmрsiа: invеrsе соrrеlаtiоn bеtwееn hydrоgеn реrохidе аnd nitriс охidе еаrly in mаtеrnаl сirсulаtiоn аnd аt tеrm in рlасеntа оf wоmеn with рrеесlаmрsiа. Рlасеntа, 30(4), 342.

Brouwers, L. (2018). Failing the stress test: Spiral artery pathology in pregnancy and the interplay with maternal cardiovascular health (Doctoral dissertation, Utrecht University).

Butalia, S., Audibert, F., Côté, A. M., Firoz, T., Logan, A. G., Magee, L. A., ... & Canada, H. (2018). Hypertension Canada’s 2018 guidelines for the management of hypertension in pregnancy. Canadian Journal of Cardiology, 34(5), 526-531.

de Limar, T. H. (2009). Сytоkinе gеnе роlymоrрhisms in рrе-есlаmрsiа аnd есlаmрsiа. Hyреrtеns. Rеs, 32(7), 565.

Dobrokhotova, J. E., Zalesskaya, S. A., Zubareva, E. A., Zubarev, A. R., & Rumyantseva, T. A. (2017). Evaluation of Placental Blood Flow in Patients with Placental Insufficiency. International Journal of Biomedicine, 7(1), 28-31.

Echeverria, C., Eltit, F., Santibanez, J. F., Gatica, S., Cabello-Verrugio, C., & Simon, F. (2020). Endothelial dysfunction in pregnancy metabolic disorders. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1866(2), 165414.

Feng, X., Liu, Y., Zhang, Y., Zhang, Y., Li, H., Zheng, Q., ... & Xu, Z. (2021). New views on endothelial dysfunction in gestational hypertension and potential therapy targets. Drug Discovery Today.

Gbala, M. O., & Adegoke, A. I. (2021). Hypertension in pregnancy. In Contemporary Obstetrics and Gynecology for Developing Countries (pp. 289-298). Springer, Cham.

Kang, A., & Struben, H. (2008). Pre-eclampsia screening in first and second trimester. Therapeutische Umschau. Revue thérapeutique, 65(11), 663-666.

Mazlum, F., Gharesi-Fard, B., Hadinedoushan, H., & Bakhshizadeh Ghashti, Y. (2021). Association between interleukin-32 gene polymorphism and susceptibility to preeclampsia: Running Head: Association of IL-32 and preeclampsia. Hypertension in Pregnancy, 1-8.

Shamshirsaz, A. A., Ravangard, S. F., & Egan, J. F. (2012). Fеtаl hydrоnерhrоsis аs а рrеdiсtоr оf nеоnаtаl urоlоgiс оutсоmеs. J. Ultrаsоund. Mеd, 31(6), 947.

Ren, Z., Cui, N., Zhu, M., & Khalil, R. A. (2018). Placental growth factor reverses decreased vascular and uteroplacental MMP-2 and MMP-9 and increased MMP-1 and MMP-7 and collagen types I and IV in hypertensive pregnancy. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 315(1), H33-H47.

Reshetnikov, E. A. (2017). Associations of insertion-deletion polymorphism of angiotensin-converting enzyme with the risk of preeclampsia development among pregnant women in Central Russia. Asian Journal of Pharmaceutics (AJP): Free full text articles from Asian J Pharm, 11(03).

San Juan-Reyes, S., Gómez-Oliván, L. M., Islas-Flores, H., & Dublan-Garcia, O. (2020). Oxidative stress in pregnancy complicated by preeclampsia. Archives of biochemistry and biophysics, 681, 108255.

Sato, Y. (2020). Endovascular trophoblast and spiral artery remodeling. Molecular and cellular endocrinology, 503, 110699.

Sousa Gomes, M., Guimarães, M., & Montenegro, N. (2019). Thrombolysis in pregnancy: a literature review. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 32(14), 2418-2428.

Youssef, L., Miranda, J., Paules, C., Garcia-Otero, L., Vellvé, K., Kalapotharakos, G., ... & Crispi, F. (2020). Fetal cardiac remodeling and dysfunction is associated with both preeclampsia and fetal growth restriction. American journal of obstetrics and gynecology, 222(1), 79-e1.

Опубліковано
2022-03-27
Як цитувати
Шуміліна , Т., & Сливка , Я. (2022). Сучасні погляди на молекулярні та судинні механізми розвитку прееклампсії. Український науково-медичний молодіжний журнал, 128(1), 96-103. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(128).2022.96-103