Можливі взаємозв’язки між артеріальною гіпертензією та фіброміалгіями шийного відділу хребта (огляд літератури)

  • Алла Ковальова Кафедра біобезпеки і здоров’я людини, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8072-1374
  • Ігор Худецький Кафедра біобезпеки і здоров’я людини, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0815-6950
  • Олександра Ковальова PhD, Senior Lecturer, London South Bank University, London, United Kingdom https://orcid.org/0000-0002-7065-6393
Ключові слова: біль, гіпертензія, коморбідність, Міжнародна класифікація хвороб, серцево-судинна система, фіброміалгія, шийний хребець

Анотація

В літературному огляді проаналізовано і систематизовано наявні сучасні відомості щодо етіології і патогенезу фіброміалгій, класифікації і причини виникнення артеріальної гіпертензії і розглянуто можливі взаємозв’язки фіброміалгій шийного відділу хребта з артеріальною гіпертензією. Виокремлено статистичні відомості щодо смертності в Україні, пов’язаної із серцево-судинними захворюваннями, зокрема артеріальною гіпертензією. Надано стислу класифікацію артеріальної гіпертензії відповідно до МКБ-10 і МКБ-11 і охарактеризовано узагальнені ланки її патогенезу (гіпертонію викиду, гіпертонію опору і гіперволемію). Розглянуто фізіологічні зв’язки між шийним відділом хребта і серцево-судинною системою. Описано основні діагностичні критерії класифікації фіброміалгій і стадії їх розробки. Відповідно до сучасних досліджень виділено ступінь поширеності фіброміалгій і надано її класифікацію відповідно до МКБ-11, а також наявні відомості щодо можливих причин болю за фіброміалгій і механізмів формування фіброміалгії як такої, серед яких розглядаються периферична і центральна сенситізація, нейрогенні запальні процеси, що протікають у периферичних тканинах, спинному та головному мозку, потенційна участь генетичних факторів в появі фіброміалгій, ендокринні фактори, психопатологічні фактори і порушення сну. Надано сучасні критерії класифікації фіброміалгій перегляду 2016 р., а також оцінку основних фармакологічних і нефармакологічних методів лікування фіброміалгій на підставі наявних опублікованих клінічних досліджень. Також виокремлено основні напрями досліджень фіброміалгій і проведено оцінку подальших перспективних досліджень стосовно взаємозв’язків між артеріальною гіпертензією і фіброміалгіями шийного відділу хребта. Серед доступних літературних джерел було знайдене єдине дослідження стану пацієнтів при коморбідності фіброміалгій (фібромілгії діагностувалися з використанням критеріїв Американського коледжу ревматології 1990 р. і оцінювалися за допомогою переглянутого опитувальника впливу фіброміалгій) і артеріальної гіпертензії (рівні артеріального тиску оцінювались за протоколом ВООЗ), однак в ньому вивчалися лише рівні кортизолу, мелатоніну і серотоніну при цих патологіях, але автори виявили, що кількість болючих точок і балів за опитувальником значно вищі у осіб з артеріальною гіпертензією і фіброміалгією у порівнянні з іншими хворими, що привело їх до висновку, що переважання артеріальної гіпертензії у пацієнтів з фіброміалгією може бути пов’язане зі ступенем вираженості фіброміалгії. Таким чином, ретельний науковий пошук показав, що досліджень, в яких розглядаються взаємозв’язки між артеріальною гіпертензією і фіброміалгіями шийного відділу хребта, відсутні і потребують подальшого розгляду.

Посилання

Abanto, A. V., and Abanto, J. V. (2020). Updating data on arterial hypertension by the year 2020 (part 1). Arterial'na gipertenziya, 13(2-3), 42-57. https://doi.org/10.22141/2224-1485.13.2-3.2020.205337

About health care bodies and institutions of Ukraine transition to the Tenth Revision International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: Order of the Ministry of Health of Ukraine. 8th of October, 1998 №297. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0297282-98#Text

Aksoy, M. K, Demirci, H., Karlibel, I. A., Ayar, K., Ture, D. A., and Altan, L. (2021). Health literacy and medication adherence in fibromyalgia. European Health Literacy Journal, 1(1), 1-11. http://doi.org/10.29228/ehlj.51016.

Altaraqji, S., Terkawi, R. S., Alneirab, A., Rachdan, D., and Mohamed, K. (2021). Fibromyalgia as A Sole First Presentation of Recurring Idiopathic Intracranial Hypertension in a child. A Case Report and Literature Review. International Journal of Case Reports, 5, 205-205. https://doi.org/10.28933/ijcr-2021-03-0306.

Arnett, D. K., Blumenthal, R. S., Albert, M. A., Buroker, A. B., Goldberger, Z. D., Hahn, E. J., Himmelfarb, C. D., Khera, A., Lloyd-Jones, D., McEvoy, J. W., Michos, E. D., Miedema, M. D., Muñoz, D., Smith, S. C., Jr, Virani, S. S., Williams, K. A., Sr, Yeboah, J., and Ziaeian, B. (2019). 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation, 140(11), e596–e646. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000678.

Arterial hypertension: clinical guidelines of Ukrainian society of cardiology (2017). 185 p. https://dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/kn_artergipert.pdf (in Ukrainian). Артеріальна гіпертензія: клінічна настанова асоціації кардіологів України (2017). 185 с. https://dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/kn_artergipert.pdf.

Bağcıer, F., Inal Yorulmaz, E., and Çağlar Yağcı, H. (2021). Top 100 cited articles on fibromyalgia syndrome: A bibliometric and altmetric analyses study. Fibromyalji sendromunda atıf alan top 100 makale: Bir bibliyometrik ve altmetrik analiz çalışması. Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, 33(2), 53–63. https://doi.org/10.14744/agri.2021.53189.

Barska, Yu., Zakhozha, V., Sakhno, Yu., Semigina, T., Stepurko, T., and Kharchenko, N. (2020). Health index. Ukraine – 2019: Results of a national survey. Kyiv, 2020. 103 p. http://health-index.com.ua/HI_Report_2019_Preview.pdf (in Ukrainian). Барська, Ю., Захожа, В., Сахно, Ю., Семигіна, Т., Степурко, Т., та Харченко, Н. (2020). Індекс здоров'я. Україна-2019: результати загальнонаціонального дослідження. Київ, 2020. 103 с. http://health-index.com.ua/HI_Report_2019_Preview.pdf.

Bennett, R. M., and Friend, R. (2019). Secondary Fibromyalgia. The Journal of rheumatology, 46(2), 127–129. https://doi.org/10.3899/jrheum.180611.

Berezyn, А. Е. (2017) Modern emergency medical care strategy in hypertensive crisis. Ukrainsky medichniy chasopis, (3), 111-117. https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2017/07/4563.pdf (in Russian). Березин, А. Е. (2017). Современная стратегия неотложной медицинской помощи при гипертоническом кризе. Український медичний часопис, (3), 111-117. https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2017/07/4563.pdf.

Bhardwaj, V., Gupta, N., Anju, K. A., Jha, A. K., Kumar, A., and Bansal, P. (2021). Traditional Medicaments Combating Against Fibromyalgia-A Review. The Journal of Phytopharmacology, 10(1), 35-41. http://doi.org/10.31254/phyto.2021.10108.

Bilge, U., Kaşifoğlu, T., Bilge, N. Y., Balcıoğlu, H., Sarı, Y. E., Kayhan, M., and Ünlüoğlu, I. (2017). THU0478 Determination of comorbidities in fibromyalgia syndrome. Annals of the Rheumatic Diseases, 76, 387. http://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-eular.5877.

Borg-Stein, J., Brassil, M.E., and Borgstrom, H.E. (2020). Chapter 102 – Fibromyalgia. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, 555-559. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-54947-9.00102-4.

Broadbent, P., Liossi, C., and Schoth, D. E. (2021). Attentional bias to somatosensory stimuli in chronic pain patients: a systematic review and meta-analysis. Pain, 162(2), 332–352. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002040.

Brusco, I., Justino, A. B., Silva, C. R., Scussel, R., Machado-de-Ávila, R. A., and Oliveira, S. M. (2021). Inhibitors of angiotensin I converting enzyme potentiate fibromyalgia-like pain symptoms via kinin receptors in mice. European journal of pharmacology, 895, 173870. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2021.173870.

Burckhardt, C. S., Clark, S. R., and Bennett, R. M. (1991). The fibromyalgia impact questionnaire: development and validation. The Journal of rheumatology, 18(5), 728–733.

Casale, R., Sarzi-Puttini, P., Botto, R., Alciati, A., Batticciotto, A., Marotto, D., and Torta, R. (2019). Fibromyalgia and the concept of resilience. Clinical and experimental rheumatology, 37 Suppl 116(1), 105–113. https://www.clinexprheumatol.org/abstract.asp?a=13915.

Fan, A., Tournadre, A., Pereira, B., Tatar, Z., Couderc, M., Malochet-Guinamand, S., Mathieu, S., Soubrier, M., and Dubost, J. J. (2016). Performance of Fibromyalgia Rapid Screening Tool (FiRST) to detect fibromyalgia syndrome in rheumatic diseases. Rheumatology (Oxford, England), 55(10), 1746–1750. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kew244.

Ghizal, F., Puneet, K., Ghizal, F. (2018). A13467 Deciphering the prevalence of hypertension in patients with Fibromyalgia Syndrome. Journal of Hypertension, 36, e74. https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000548293.17124.9f.

Giral, C. R., Diaz-Manchay, R., and Leon-Jimenez, F. (2021). Fibromyalgia: the underdiagnosed disease of pain. Reumatologia, 59(1), 64. https://doi.org/10.5114/reum.2021.103452.

Giusti, E. M., Castelnuovo, G., and Molinari, E. (2017). Differences in Multidisciplinary and Interdisciplinary Treatment Programs for Fibromyalgia: A Mapping Review. Pain research and management, 17, 7261468. https://doi.org/10.1155/2017/7261468.

Häuser, W., Sarzi-Puttini, P., and Fitzcharles, M. A. (2019). Fibromyalgia syndrome: under-, over- and misdiagnosis. Clinical and experimental rheumatology, 37 Suppl 116(1), 90–97. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30747096/.

Hulens, M., Rasschaert, R., Vansant, G., Stalmans, I., Bruyninckx, F., and Dankaerts, W. (2018). The link between idiopathic intracranial hypertension, fibromyalgia, and chronic fatigue syndrome: exploration of a shared pathophysiology. Journal of pain research, 11, 3129–3140. https://doi.org/10.2147/JPR.S186878.

ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 09/2020). MG30.01 Chronic widespread pain. https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/849253504.

Illescas-Montes, R., Costela-Ruiz, V. J., Melguizo-Rodríguez, L., De Luna-Bertos, E., Ruiz, C., and Ramos-Torrecillas, J. (2021). Application of Salivary Biomarkers in the Diagnosis of Fibromyalgia. Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(1), 63. https://doi.org/10.3390/diagnostics11010063.

Karel, N. V., Yarema, N. I., Reha, N. I., and Yastremska, S. O. (2019). Frequency of arterial hypertension occurrence in patients of district institutional polyclinic. Medsestrinstvo, 2, 3-7. doi: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10171

Kleykamp, B. A., Ferguson, M. C., McNicol, E., Bixho, I., Arnold, L. M., Edwards, R. R., Fillingim, R., Grol-Prokopczyk, H., Turk, D. C., and Dworkin, R. H. (2021). The Prevalence of Psychiatric and Chronic Pain Comorbidities in Fibromyalgia: an ACTTION systematic review. Seminars in arthritis and rheumatism, 51(1), 166–174. https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2020.10.006.

Korchynskyi, V. S., and Ponomarenko, M. V. (2018). Physical therapy of patients with hypertension disease related osteochondrosis of the cervical spine. Fizichna kultura, sport ta zdorov'ya naciyi, 5, 379-384. http://doi.org/10.5281/zenodo.1294656

Krakov, A., Finestone, A. S., Rinsky-Halivni, L., Alperovitch-Najenson, D., Lagrissi, R., and Moshe, S. (2021). The correlation between the ACR questionnaire and fitness for work of fibromyalgia patients. Clinical and experimental rheumatology, 39 Suppl 130(3), 61–65. https://doi.org/10.55563/clinexprheumatol/tazdi0.

Lightman, S. L., Birnie, M. T., and Conway-Campbell, B. L. (2020). Dynamics of ACTH and Cortisol Secretion and Implications for Disease. Endocrine reviews, 41(3), bnaa002. https://doi.org/10.1210/endrev/bnaa002.

Miranda-Díaz, A. G., and Rodríguez-Lara, S.Q. (2018). The Role of Oxidants/Antioxidants, Mitochondrial. Dysfunction, and Autophagy in Fibromyalgia. In Discussions of Unusual Topics in Fibromyalgia; Wilke, W.S., Ed.; IntechOpen: London, UK. https://doi.org/10.5772/intechopen.70695.

O'Mahony, L. F., Srivastava, A., Mehta, P., and Ciurtin, C. (2021). Is fibromyalgia associated with a unique cytokine profile? A systematic review and meta-analysis. Rheumatology (Oxford, England), 60(6), 2602–2614. https://doi.org/10.1093/rheumatology/keab146.

Paschali, M., Lazaridou, A., Paschalis, T., Napadow, V., and Edwards, R. R. (2021). Modifiable Psychological Factors Affecting Functioning in Fibromyalgia. Journal of clinical medicine, 10(4), 803. https://doi.org/10.3390/jcm10040803.

Pătru, S., Pădureanu, R., Dumitrescu, F., Pădureanu, V., Rădulescu, D., Dragoi, D., and Matei, D. (2021). Influence of multidisciplinary therapeutic approach on fibromyalgia patients. Experimental and therapeutic medicine, 21(5), 528. https://doi.org/10.3892/etm.2021.9960.

Pearson, J., Whale, K., Walsh, N. E., Derham, S., Russell, J., and Cramp, F. (2020). Fibromyalgia Self-Management: Mapping the behaviour change techniques used in a practice-based programme. Musculoskeletal care, 18(3), 372–382. https://doi.org/10.1002/msc.1470.

Perrot S. (2019). Fibromyalgia: A misconnection in a multiconnected world?. European journal of pain (London, England), 23(5), 866–873. https://doi.org/10.1002/ejp.1367.

Polli, A., Ghosh, M., Bakusic, J., Ickmans, K., Monteyne, D., Velkeniers, B., Bekaert, B., Godderis, L., and Nijs, J. (2020). DNA Methylation and Brain-Derived Neurotrophic Factor Expression Account for Symptoms and Widespread Hyperalgesia in Patients With Chronic Fatigue Syndrome and Comorbid Fibromyalgia. Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 72(11), 1936–1944. https://doi.org/10.1002/art.41405.

Ripp, T. M., Rebrova, N. V. (2021). The value of assessing cerebrovascular reactivity in hypertension and comorbid pathology. Arterial’na Gipertenziya, 27(1), 51-63. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2021-27-1-51-63 (in Russian). Рипп, Т. М., та Реброва, Н. В. (2021). Значение оценки цереброваскулярной реактивности при артериальной гипертензии и коморбидной патологии. Артериальная гипертензия, 27(1), 51-63. https://doi.org/10.18705/1607-419X-2021-27-1-51-63.

Sarzi-Puttini, P., Giorgi, V., Marotto, D., and Atzeni, F. (2020). Fibromyalgia: an update on clinical characteristics, aetiopathogenesis and treatment. Nature reviews. Rheumatology, 16(11), 645–660. https://doi.org/10.1038/s41584-020-00506-w.

Sevostyanova, E. V., Nikolaev, Yu. A., Mitrofanov, I. M., and Polyakov, V. Y. (2019). Polymorbidity in hypertensive patients. Arterial’naya Gipertenziya, 25(2), 200-208. https://doi.org/10.18705/1607-419Х-2019-25-2-200-208 (in Russian). Севостьянова, Е. В., Николаев, Ю. А., Митрофанов, И. М., та Поляков, В. Я. (2019). Особенности полиморбидности у больных артериальной гипертензией. Артериальная гипертензия, 25(2). https://doi.org/10.18705/1607-419Х-2019-25-2-200-208.

Siqueira-Lima, P. S., Passos, F. R., Lucchese, A. M., Menezes, I. R., Coutinho, H. D., Lima, A. A., Zengin, G., Quintans, J.S., and Quintans-Júnior, L. J. (2019). Central nervous system and analgesic profiles of Lippia genus. Revista Brasileira de Farmacognosia, 29 (1), 125-135. https://doi.org/10.1016/j.bjp.2018.11.006.

Smythe, H. A. (1979). Nonarticular rheumatism and psychogenic musculoskeletal syndromes. Arthritis and allied conditions, Edn 8. Edited by McCarty D.J. Philadelphia: Lea and Febiger, 881-891.

State Statistics Service of Ukraine (2020). The number of deaths from certain causes of death in 2020. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html

Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N. A., Poulter, N. R., Prabhakaran, D., Ramirez, A., Schlaich, M., Stergiou, G. S., Tomaszewski, M., Wainford, R. D., Williams, B., and Schutte, A. E. (2020). 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 75(6), 1334–1357. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026.

Vikulova, N. N., Shishko, E. Yu., and Sukhomlinov, A. O. (2020). Cervical osteochondrosis physical rehabilitation use in the sanatorium. Nauchnyj vestnik Kryma, 4(27), 1-6. https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sredstv-fizicheskoy-reabilitatsii-pri-sheynom-osteohondroze-v-usloviyah-sanatoriya/viewer

Wolfe, F., Clauw, D. J., Fitzcharles, M. A., Goldenberg, D. L., Häuser, W., Katz, R. L., Mease, P. J., Russell, A. S., Russell, I. J., & Walitt, B. (2016). 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. Seminars in arthritis and rheumatism, 46(3), 319–329. https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2016.08.012.

Wolfe, F., Clauw, D. J., Fitzcharles, M. A., Goldenberg, D. L., Häuser, W., Katz, R. S., Mease, P., Russell, A. S., Russell, I. J., and Winfield, J. B. (2011). Fibromyalgia criteria and severity scales for clinical and epidemiological studies: a modification of the ACR Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. The Journal of rheumatology, 38(6), 1113–1122. https://doi.org/10.3899/jrheum.100594.

Wolfe, F., Smythe, H. A., Yunus, M. B., Bennett, R. M., Bombardier, C., Goldenberg, D. L., Tugwell, P., Campbell, S. M., Abeles, M., and Clark, P. (1990). The American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classification of Fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis and rheumatism, 33(2), 160–172. https://doi.org/10.1002/art.1780330203.

World Health Organization. (2004). The International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems ICD-10: Tenth Revision. World Health Organization.

Zharova, I., and Shevtcova, A. (2011). The substational using of physical rehabilitation measures of persons with arterial hypertension and cervical thoracic osteochondrosis. Moloda sportivna nauka Ukrayini, 3, 126-130

Опубліковано
2022-06-23
Як цитувати
Ковальова, А., Худецький, І., & Ковальова, О. (2022). Можливі взаємозв’язки між артеріальною гіпертензією та фіброміалгіями шийного відділу хребта (огляд літератури). Український науково-медичний молодіжний журнал, 131(2), 85-94. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(131).2022.85-94