Обґрунтування необхідності впровадження симуляційного навчання здобувачів стоматологічної освітиза результатами аналізу діяльності Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

  • Віталій Чопчик Кафедра стоматології ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5581-0372
  • Олександр Канюра Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ О.О. Богомольця, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6926-6283
  • Наталія Біденко Кафедра дитячої стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1132-2446
  • Андрій Копчак Кафедра щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3272-4658
Ключові слова: догляд за зубами, стоматологія, симуляційне навчання, стоматологічна клініка, групова практика

Анотація

в роботі проведено аналіз існуючих проблем практичної підготовки студентів стоматологів на клінічних базах профільних кафедр в сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я а також впливу пандемії COVID 19 і збройної агресії рф, а також обґрунтовано доцільність симуляційного навчання студентів стоматологічних факультетів. В основу дослідження покладено вивчення статистичних матеріалів Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольцята результати анонімного анкетування випускників стоматологічного факультету, лікарів інтернів, що проходили післядипломну підготовку на базі СМЦ, а також вивчення думки експертів-науковців щодо діяльності Стоматологічного медичного центру як науково-навчально-лікувальної бази підготовки майбутніх фахівців у галузі стоматології. Продемонстровано тенденцію до суттєвого зменшення кількості звернень за медичною стоматологічною допомогою до університетської стоматологічної клініки при збільшенні частки пацієнтів, що отримують платні стоматологічні послуги за межами навчального процесу, що суттєво обмежує можливість набуття практичних навичок безпосередньо під час клінічного прийому хворих. Так, загальна кількість звернень в СМЦ склала: в 2012 році–257115 пацієнтів, в 2019 році–181507 пацієнтів, а в 2022 році – 101471 пацієнтів. З них в рамках навчального процесу було прийнято: у 2012 році –94416, у 2019 році –56693, у 2022 році –18382 пацієнта. Суттєве падіння кількості звернень в Стоматологічний медичний центр, відносно стала кількість здобувачів стоматологічної освіти в НМУ імені О.О. Богомольця і реалії останніх трьох років призвели до виникнення певних обмежень та зниження можливостей для практичної підготовки майбутніх стоматологів. Наведені дані дали змогу порахувати середню кількість пацієнтів на одного здобувача медичної стоматологічної освіти на рік, яка склала у 2012 році –52,57, у 2019 році –25,85, а у 2022 році всього 9,22 чоловік. Неможливість забезпечити навчання із залученням тематичних пацієнтів є підставою до перегляду підходів до практичної підготовки лікарів-стоматологів з розширенням використання симуляційного обладнання з можливістю комп’ютерного контролю відпрацювання навичок. Результати анонімного анкетування також підтверджують необхідність підвищення ефективності практичної підготовки студентів стоматологів та лікарів-інтернів, зокрема за рахунок впровадження нових форм навчання, таких, як – симуляційна підготовка. Обговорюються переваги та недоліки даної форми практичної підготовки за різних умов організації навчального процесу.

Посилання

Chopchik V. D., Kaniura O. A. Sociological assessment of the organization of professional training of interns-dentists. Вісник морської медицини. 2019;4(85):12-18. ISSN 0049-6804. https://doi.org/10.5281/zenodo.3605568

Zhdan, V., KhaіmenovaН., Babanina, M., Kyrian, O., & Katerenchuk, O. (2020). Сучасне впровадження симуляційної дистанційної освіти працівників медичної галузі. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(2), 244-247. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.2.244

Бойчук Т. М. - Ефективність симуляційних сценаріїв в оптимізації практичної підготовки студентів у закладі вищої медичної освіти України, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Колоскова О. К., Марусик У. І. (2018). (б. д.). Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2018_2_9.

Гресько, М. Д. (2022). Симуляційне навчання – обов’язкова складова медичної освіти. Медична симуляція – погляд в майбутнє (впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 75.

Гринзовський, А. М., Луцак, О. О., Калашченко, С. І., Дюдіна, І. О., & Черненко, Л. М. (2022). Опанування технологій та практичних навичок надання екстреної медичної допомоги за умов реагування при надзвичайних ситуаціях у системі підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини в контексті формування фахових компетентностей на додипломном. Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 122–126. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.1.12980

Жарікова Ю.В. (2020) COVID-19 та початок навчального року | Медичний часопис. (б. д.). Український Медичний Часопис.

Сектор моніторингу. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. https://nmuofficial.com/navchalno-metodychnyj-viddil/sektor-monitoryngu/

Опубліковано
2023-03-15
Як цитувати
Чопчик , В., Канюра , О., Біденко , Н., & Копчак , А. (2023). Обґрунтування необхідності впровадження симуляційного навчання здобувачів стоматологічної освітиза результатами аналізу діяльності Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Український науково-медичний молодіжний журнал, 136(1), 7-13. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(136).2023.7-13