Прогностичні фактори рецидиву/продовженого росту парасагітальних менінгіом

  • Вадим Перепелиця Ендоваскулярний центр, КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова ДОР», Площа Соборна, 14, м. Дніпро, 49005, УкраїКафедра нервових хвороб та нейрохірургії ФПО, ДЗ «Дніпровський державний медичний університет», вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, Українана; https://orcid.org/0000-0001-9336-5639
  • Андрій Сірко Центр церебральної нейрохірургії, КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова ДОР» , Площа Соборна, 14, м. Дніпро, 49005, Україна; Кафедра нервових хвороб та нейрохірургії ФПО, ДЗ «Дніпровський державний медичний університет», вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, Україна https://orcid.org/0000-0001-6536-2035
Ключові слова: верхній сагітальний синус, менінгіома, прогноз, результати лікування, рецидив, фактори ризику

Анотація

актуальність дослідження полягає в широкій розповсюдженості даної патології. Менінгіоми складають 18-34% від усіх первинних пухлин головного мозку. Серед них, парасагітальні менінгіоми зустрічаються в 24,3-38,6 % спостережень. Незважаючи на переважно доброякісний характер парасагітальні менінгіоми схильні до рецидиву/продовженого росту частіше ніж менінгіоми інших локалізацій (від 18% до 40%). Основною метою дослідження є вивчення прогностичних факторів рецидиву/продовженого росту парасагітальних менінгіом, що в подальшому впливатиме на покращення результатів хірургічного лікування.  Нами проведено ретроспективний та проспективний аналіз 199 хворих із парасагітальними менінгіомами, які знаходились на лікуванні в комунальному підприємстві «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради» в період з 2000 по 2021 рік включно. В основу даної роботи покладено порівняльний аналіз результатів обстеження, хірургічного лікування та подальший аналіз патогістологічного заключення в двох групах спостереження. До першої групи включено 180 (90,5%) пацієнтів, що не мали рецидиву/продовженого росту, а в другій групі спостереження 19 (9,5%) хворих із виявленим рецидивом/продовженим ростом парасагітальної менінгіоми (ПМ) після хірургічного втручання. Серед відібраних пацієнтів проведено аналіз демографічних даних (стать, вік); результатів комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії головного мозку до та після внутрішньовенного контрастування за основними характеристиками; даних ангіографічних досліджень (комп’ютерно-томографічної ангіографії / селективної субтракційної дігітальної церебральної ангіографії); радикальності хірургічного втручання; результатів патогістологічних заключень; а також тривалість безрецидивного періоду (від одного до 20 років після проведеного хірургічного лікування). Протягом періоду спостереження рецидив/ продовжений ріст ПМ відзначено у 19 пацієнтів (9,5%). З них впродовж першого року після втручання зафіксовано лише 2 випадки продовженого росту ПМ,  за 5 років (60 міс.) – 12,  за 10 років – 17, а  відсоток пацієнтів без рецидиву з урахуванням цензурованих даних (безрецидивна виживаність) склав 99,0 (95% ДІ 97,6-100) %, 93,1 (95% ДІ 89,3-96,9) % і 87,5 (95% ДІ 81,6-93,4) % відповідно до вищевказаних термінів спостереження. Фактична медіана часу до виникнення рецидиву в нашому дослідженні склала 44,1 (25,7; 85,4) місяці. Тобто більшість випадків продовженого росту ПМ зафіксовано  протягом перших 5 років після втручання – 12 з 19 (63,2%). Останній випадок рецидиву ПМ відзначений через 13 років (154,5 міс.) спостереження. Таким чином, показники безрецидивної 5-ти і 10-ти річної виживаності у пацієнтів з ПМ: при тотальному видаленні пухлини (за Simpson І) становлять  96,0% і 85,5%, при нерадикальному підході (за Simpson ІІ-V) – 88,9% (р<0,05) і 81,9% (р<0,05). При цьому нерадикальність хірургічного втручання при І-ІІ типі інвазії ПМ у ВВС зменшує показники 5-ти і 10-ти річної безрецидивної виживаності до 86,6% (р<0,01) і 78,3% (р<0,01) відповідно; при розмірі пухлини до 54 мм становлять 95,5% і 91,4%, а при розмірах >54 мм зменшуються до 87,5% (р<0,001) і 72,5% (р<0,001); при ураженні ВСС I-III та V-VI типів за класифікацією M. P. Sindou and J. E. Alvernia дорівнюють 94,0% і 89,1%, а у випадках ІV типу інвазії – 66,5% (р<0,01) і 43,5%  (p<0,001); у пацієнтів жіночої статі становлять 95,2% і 88,5%, у чоловіків – 84,8% (р<0,05) і 73,0% (р<0,01). За результатами регресійного аналізу пропорційних ризиків Кокса відносний ризик рецидивування/ продовженого росту пухлини збільшується: в 7,04 разу (95% ДІ 2,33-21,2) при початковому розмірі ПМ понад 54 мм (р<0,001); в 5,57 разу (95% ДІ 1,27-24,34) при нерадикальному характері видалення пухлини при первинному втручанні (Simpson ІІ-V) (р<0,05); в 10,1 разу (95% ДІ 1,31-78,1) при І-ІІ типі інвазії ПМ у ВВС та неповному видаленні пухлини (Simpson ІІ-V) (р<0,05); в 3,25 разу (95% ДІ 1,32-8,02) у пацієнтів чоловічої статі (р<0,01); в 3,33 разу (95% ДІ 1,10-10,12) при ІV типі інвазії у ВВС (за M.P. Sindou and J.E. Alvernia) (р<0,05). Адекватний аналіз отриманих результатів допоможе нейрохірургу спланувати оптимальний об’єм хірургічного втручання із подальшим післяопераційним збільшенням тривалості безрецидивного періоду та покращенням віддалених результатів лікування.

Посилання

Amano, T., Nakamizo, A., Murata, H., Miyamatsu, Y., Mugita, F., Yamashita, K., Noguchi, T., & Nagata, S. (2022). Preoperative Prediction of Intracranial Meningioma Grade Using Conventional CT and MRI. Cureus, 14 (1), e21610. https://doi.org/10.7759/cureus.21610.

Balik, V., Kourilova, P., Sulla, I., Vrbkova, J., Srovnal, J., Hajduch, M., & Takizawa, K. (2020). Recurrence of surgically treated parasagittal meningiomas: a meta-analysis of risk factors. Acta neurochirurgica, 162(9), 2165–2176. https://doi.org/10.1007/s00701-020-04336-3.

Behzadmehr, R., & Behzadmehr, R. (2021). Are the clinical manifestations of CT scan and location associated with World Health Organization histopathological grades of meningioma?: A retrospective study. Annals of medicine and surgery (2012), 66, 102365. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102365.

Buerki, R. A., Horbinski, C. M., Kruser, T., Horowitz, P. M., James, C. D., & Lukas, R. V. (2018). An overview of meningiomas. Future oncology (London, England), 14(21), 2161–2177. https://doi.org/10.2217/fon-2018-0006.

Cucu, A. I., Turliuc, M. D., Costea, C. F., Dascălu, C. G., Dumitrescu, G. F., Sava, A., Turliuc, Ş., Scripcariu, D. V., & Poeată, I. (2020). Tumor recurrence in parasagittal and falcine atypical meningiomas invading the superior sagittal sinus. Romanian journal of morphology and embryology = Revue roumaine de morphologie et embryologie, 61(2), 385–395. https://doi.org/10.47162/RJME.61.2.08.

Escribano Mesa, J. A., Alonso Morillejo, E., Parrón Carreño, T., Huete Allut, A., Narro Donate, J. M., Méndez Román, P., Contreras Jiménez, A., Pedrero García, F., & Masegosa González, J. (2018). Risk of Recurrence in Operated Parasagittal Meningiomas: A Logistic Binary Regression Model. World neurosurgery, 110, e112–e118. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2017.10.087.

Gatterbauer, B., Gevsek, S., Höftberger, R., Lütgendorf-Caucig, C., Ertl, A., Mallouhi, A., Kitz, K., Knosp, E., & Frischer, J. M. (2017). Multimodal treatment of parasagittal meningiomas: a single-center experience. Journal of neurosurgery, 127(6), 1249–1256. https://doi.org/10.3171/2016.9.JNS161859.

Giordan, E., Sorenson, T. J., & Lanzino, G. (2020). Optimal surgical strategy for meningiomas involving the superior sagittal sinus: a systematic review. Neurosurgical review, 43(2), 525–535. https://doi.org/10.1007/s10143-018-1026-1.

Goldbrunner, R., Minniti, G., Preusser, M., Jenkinson, M. D., Sallabanda, K., Houdart, E., von Deimling, A., Stavrinou, P., Lefranc, F., Lund-Johansen, M., Moyal, E. C., Brandsma, D., Henriksson, R., Soffietti, R., & Weller, M. (2016). EANO guidelines for the diagnosis and treatment of meningiomas. The Lancet. Oncology, 17(9), e383–e391. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30321-7.

Huang, R. Y., Bi, W. L., Griffith, B., Kaufmann, T. J., la Fougère, C., Schmidt, N. O., Tonn, J. C., Vogelbaum, M. A., Wen, P. Y., Aldape, K., Nassiri, F., Zadeh, G., Dunn, I. F., & International Consortium on Meningiomas (2019). Imaging and diagnostic advances for intracranial meningiomas. Neuro-oncology, 21(Suppl 1), i44–i61. https://doi.org/10.1093/neuonc/noy143.

Lemée, J. M., Corniola, M. V., & Meling, T. R. (2020). Benefits of re-do surgery for recurrent intracranial meningiomas. Scientific reports, 10 (1), 303. https://doi.org/10.1038/s41598-019-57254-5.

Moliterno, J., Omuro, A. (2020). Meningiomas Comprehensive Strategies for Management. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.

Nakasu, S., & Nakasu, Y. (2020). Natural History of Meningiomas: Review with Meta-analyses. Neurologia medico-chirurgica, 60(3), 109–120. https://doi.org/10.2176/nmc.ra.2019-0213.

Otero, A., Tabernero, M. D., Muñoz, M. C., Sousa, P., Miranda, D., Pascual, D., Gonçalves, J. M., & Ruiz, L. (2017). Relevancia de la escala de Simpson en la resección de meningiomas de grado I de la OMS [Relevance of Simpson's grading system for resections in WHO grade I meningiomas]. Neurocirugia (Asturias, Spain), 28(4), 176–182. https://doi.org/10.1016/j.neucir.2016.12.001.

Ricci, A., Di Vitantonio, H., De Paulis, D., Del Maestro, M., Gallieni, M., Dechcordi, S. R., Marzi, S., & Galzio, R. J. (2017). Parasagittal meningiomas: Our surgical experience and the reconstruction technique of the superior sagittal sinus. Surgical neurology international, 8, 1. https://doi.org/10.4103/2152-7806.198728.

Salah, F., Tabbarah, A., ALArab Y, N., Asmar, K., Tamim, H., Makki, M., Sibahi, A., & Hourani, R. (2019). Can CT and MRI features differentiate benign from malignant meningiomas?. Clinical radiology, 74(11), 898.e15–898.e23. https://doi.org/10.1016/j.crad.2019.07.020.

Siempis, T., Tsakiris, C., Alexiou, G. A., Xydis, V. G., Voulgaris, S., & Argyropoulou, M. I. (2020). Diagnostic performance of diffusion and perfusion MRI in differentiating high from low-grade meningiomas: A systematic review and meta-analysis. Clinical neurology and neurosurgery, 190, 105643. https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2019.105643.

von Spreckelsen, N., Waldt, N., Timmer, M., Goertz, L., Reinecke, D., Laukamp, K., Pennig, L., Grau, S., Deckert, M., Kirches, E., Stavrinou, P., Mawrin, C., & Goldbrunner, R. (2021). Clinical Characteristics and Magnetic Resonance Imaging-Based Prediction of the KLF4K409Q Mutation in Meningioma. World neurosurgery, 154, e665–e670. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2021.07.119.

Yu, J., Chen, F. F., Zhang, H. W., Zhang, H., Luo, S. P., Huang, G. D., Lin, F., Lei, Y., & Luo, L. (2020). Comparative Analysis of the MRI Characteristics of Meningiomas According to the 2016 WHO Pathological Classification. Technology in cancer research & treatment, 19, 1533033820983287. https://doi.org/10.1177/1533033820983287.

Zeeshan, Q., Patel, A., Cheng, C. Y., Zhao, N. H., Barber, J., Ghodke, B. V., & Sekhar, L. N. (2019). Resection of Meningiomas Involving Major Dural Venous Sinuses: Classification, Technique, and Long-Term Results. World neurosurgery, 125, e521–e536. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2019.01.128.

Опубліковано
2023-03-15
Як цитувати
Перепелиця, В., & Сірко , А. (2023). Прогностичні фактори рецидиву/продовженого росту парасагітальних менінгіом. Український науково-медичний молодіжний журнал, 136(1), 68-83. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(136).2023.68-83