Литовченко, В. і Литовченко, С. (2021) «Доступність стоматологічних послуг для людей з порушеннями слуху: комунікація лікаря та пацієнта», Український науково-медичний молодіжний журнал, 125(3), с. 52-63. doi: 10.32345/USMYJ.3(125).2021.52-63.