Процедура рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ ЕТИКИ

Усі подані рукописи до публікації у журналі УНММЖ рецензуються з дотриманням редакційної етики. Процедура рецензування складається з двох основних етапів.

На першому етапі відповідальний секретар протягом одного тижня здійснює первинну перевірку рукопису на відповідність проблематиці журналу, вимогам до статті, та наявність плагіату. Відхиляються рукописи, що не відповідають проблематиці журналу, та в яких рівень текстових запозичень перевищує 20%.

На другому етапі рукопис направляється на незалежне рецензування двом вченим - рецензентам, які є експертами у відповідній сфері, та мають не менше однієї публікації за останні 3 роки у виданнях включених до Переліку, або  до баз Web of Science та/або Scopus.

Згідно принципу подвійного «сліпого» рецензування, рецензент не має жодної інформації про автора та навпаки.

Термін рецензування складає 2 тижні.

За результатами рецензування стаття може бути:

  • рекомендована до публікації в авторському варіанті;
  • рекомендована до публікації після доопрацювання, термін доопрацювання статті не повинен перевищувати одного місяця. Після доопрацювання стаття направляється на повторне рецензування;
  • не рекомендована до публікації, у цьому випадку автор має право надати до редакції аргументовану відповідь на рецензію.

Рішення щодо повторного рецензування статті приймає головний редактор.

Рецензії зберігаються у редакції журналу протягом трьох років.

Результати рецензування ґрунтуються на запропонованих рекомендаціях експертів, проте думка рецензента не є вирішальною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.

У результаті позитивного рецензування, рукопис направляється у редакцію для подальшої обробки та публікації.

У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом із всіма зауваженнями та побажаннями рецензента. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

У випадку негативного результату рецензування автору направляється рецензія з поясненням причини відмови. Рукопис автору не повертається.

У своїй роботі редактор і редакційна колегія керуються принципами конфіденційності. Те саме відноситься до авторів і рецензентів. Вся кореспонденція з журналом, звіти рецензентів та інші матеріали не повинні викладатися ні на будь-яких сайтах або публікуватися без попередньої згоди редактора або редакційної колегії, не залежно, буде або ні рукопис публікуватися.

Дотримання редакційної етики.

Редагування оригінального тексту не виконується без згоди з автором, щоб не порушувати особистого (немайнового) права автора на рукопис. При редагуванні зберігається редакційна таємниця, тобто без згоди автора не розкривається особливості роботи над рукописом, обговорення переваг та недоліків, зауважень та виправлень, зберігається  таємність рецензій.

Втручання редактора в авторський текст може бут продиктоване  вимогам відповідності видавничим стандартам і обґрунтовано необхідністю виправлення помилок за погодженням з автором.