Мета та завдання

Метою журналу є поширення результатів наукових досліджень та заохочення до наукової діяльності молодих науковців до 35 років.

Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) - це платформа можливостей для молодих науковців, поштовх для розвитку власної академічної кар’єри та автор-центроване середовище професійного і особистісного розвитку. Редакція видання постійно працює над поєднанням у журналі кращих світових традицій наукової періодики у поєднані із сучасними вимогами до high-impact factor journals. Водночас, дотримуючись політики підтримки молодих науковців, редакція перш за все надає перевагу публікацій результатів досліджень молодих вчених.

Редакційна колегія УНММЖ об’єднує провідних фахівців Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також визнаних науковців країн Європи, з високим рівнем цитування. Завдяки багаторівневому процесу рецензування, автори статей журналу мають змогу довершити свої праці із порадами та зауваженнями фахових рецензентів.  

Важлива риса видання – нетерпимість до порушення принципів академічної доброчесності. Всі статті проходять ретельну перевірку на ознаки плагіату, а також порушення біоетичних норм.

УНММЖ надає рівні можливості до публікації статей як вітчизняним авторам, так і науковцям закордону, виставляючи однакові вимоги до кожної з робіт.