Спеціальні випуски

Шановні організатори конференцій та інших заходів. Редакційна колегія УНММЖ пропонує публікацію тез з вашого заходу у нашому журналі. Звертаємо вашу увагу що для подачі заходу у загальний список необхідно заповнити Google анкету «Анкети для подачі тез у спеціальні випуски» та проінформувати на пошту usmyj@nmu.ua про бажання опублікуватися в УНММЖ після чого ваша заявка буде розглянута. З правилами оформлення тез ви ознайомитеся в подальшому тексті.

ЗАВАНТАЖИТИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В УНММЖ (PDF)

Правила оформлення тез конференцій, котрі будуть надруковані в спецвипуску журналу

Тези приймаються англійською та українською мовами.

Правила оформлення тез:

Формат файлу: *.doc, *.docx

Шрифт: Times New Roman

Розмір шрифту:12 Інтервал:1,0

Поля: Зі всіх сторін - 2,5 см

Обсяг тез: 1-2 сторінки а4 (основний текст без заголовку від 2500 знаків без пробілів)

Структура тез:

1. Назва роботи має бути надрукована жирним шрифтом літерами як в реченні без скорочень

2. ПІБ автора/ів з ініціалами, через кому

Науковий керівник та завідувач кафедри не являються авторами

3. Науковий керівник: ПІБ з ініціалами та регаліями керівника

4. Кафедра

5. Завідувач кафедри: ПІБ з ініціалами та регаліями завідувача кафедри

6. Назва установи

7. Місто, країна

Структура тез в залежності від виду*

Для клінічних випадків

Для оригінальних робіт

Для оглядових робіт

Вступ(introduction) (опис унікальності випадку)

Вступ (introduction)

Вступ (introduction)

Мета (aim)

Мета (aim)

Мета (aim)

Матеріали і методи (materials and methods)

Матеріали і методи (materials and methods)

Матеріали і методи (materials and methods)

Опис випадку (анамнез, клінічні дані, результати обстежень та втручань,прогноз)

Результати (results)**

 

Огляд (review)

 

Висновки (conclusions)

Висновки (conclusions)

Висновки (conclusions)

Ключові слова (key words) – 5 згідно формату MeSH ***

Ключові слова (key words) –5 згідно формату MeSH***

Ключові слова (key words) –5 згідно формату MeSH***

 

*У тезах не допускаються графіки, малюнки і список літератури.

**Результати повинні містити статистичні дані із зазначенням статистичної похибки / Значення P

*** Ключові слова не повинні повторювати назву тез. Детальна інформація про ключові слова у відповідності MeSH в документі «Оформлення ключових слів відповідно до MeSH», котрий розміщено на сайті за посиланням https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/manuscript-prepare

Звертаємо увагу! Всі тексти тез проходять перевірку на антиплагіат за допомогою програми StrikePlagiarism