Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) – видання, що висвітлює наукові досягнення молодих вчених, дослідників або практиків. Видається за підтримки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

УНММЖ являється фаховим виданням, згідно спеціальностей наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 та реєстру наукових видань України.

Публікація статей безкоштовна, що допомагає авторам уникнути будь яких фінансових складнощів та мати можливість розвиватися як спеціалісту і робити свій вклад у науку з інтеграцією у всесвітній науковий простір!

Публікацію статей та метаданих російською мовою припинено.

Періодичність видання журналу щоквартально – 1 раз на 3 місяці.

Час від подачі матеріалів, до опублікування 45-90 днів.


Посилання на інформацію про поширення COVID-19

СВІТОВА СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА УКРАЇНИ