ISSN 2311-6951; eISSN 1996-353X

Видавець: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Видання розраховане на широкопрофільну аудиторію фахівців, учених, студентів, висвітлюючи наукові досягнення молодих учених у сфері теоретичної, клінічної і профілактичної медицини, а також публікуючи роботи і лекції корифеїв медичної науки.

Опубліковано: 2020-12-08

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

ПСИХОЛОГІЯ