МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТИМУСА ЗА УМОВИ ДІЇ КСЕНОБІОТИКІВ

  • Д.Н. Шиян Кафедра анатомії людини (в.о. зав.кафедри – д.мед.н., доцент, Вовк О.Ю.) Харківський національний медичний університет, Харків, Україна
  • О.В. Авілова Кафедра анатомії людини (в.о. зав.кафедри – д.мед.н., доцент, Вовк О.Ю.) Харківський національний медичний університет, Харків, Україна
Ключові слова: тимус, органометрія, ксенобіотики, поліефіри

Анотація

Створення і використання в різних сферах життя людини «чужорідних речовин» більш відомих як ксенобіотики в наш час швидкого технологічного прогресу має пагубний вплив на системи організму і, отже, на все людство. Мета роботи - визначення ефекту впливу ксенобіотиків на морфометричні показники тимуса в підгострому експерименті. У дослідженні представлено теоритичне узагальнення результатів експериментального дослідження та встановлено механізм дії тригліцидилового ефіру поліоксипропилентріола з морфологічної точки зору. В експериментальній роботі використовувалися морфометричні, математичні і статистичні методи. У результаті введення дорослим щурам лінії Вістар простого поліефіру із групи «Лапроксиди» в дозі 1/10 і 1/100 ДЛ50 при розрахунку середньо смертельної дози в 5,75 г/кг тіла тварин на протязі 7, 15 і 30 днів виявлене статистично значиме зниження розмірів тимусу, що було підтверджено змінами не тільки органометричних параметрів органу - довжини, ширини, товщини, але і маси тимуса. Аналіз отриманих результатів дослідження дає змогу стверджувати, що дана речовина в умовах перорального надходження до організму у запропонованих дозах здатна призводити до атрофії та дисфункції тимусу.

Опубліковано
2017-09-14
Як цитувати
Шиян , Д., & Авілова , О. (2017). МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТИМУСА ЗА УМОВИ ДІЇ КСЕНОБІОТИКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(101), 33-36. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/48