АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ МІОКАРДА ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ УСКЛАДНЕНОГО ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ

  • Володимир Иванцок Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: ускладнений гострий холецистит, традиційна холецистектомія, лапароскопічна холецистектомія, бактеріофагеальна терапія

Анотація

Проведено порівняльний аналіз функціо­нальних порушень міокарда у 517 хворих у віці від 60 років і старше з супутньою ішемічною хворобою серця (ІБС), яким проведено оперативне лікування з приводу ускладненого гострого холециститу (ГХ). Хворі були роз­поділені на три групи. У групі порівняння №1 (п = 178) проводилася традиційна холецистектомія (Тхе), у групі порівняння №2 - лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ) і в основній групі - ЛХЕ з бактеріофагеальной терапією. Функціональний стан серцево-судинної системи оціню­вали за даними 24-годинного моніторування електро­кардіограми (ЕКГ) за Холтером. Застосування бактеріо- фагеальної терапії при ускладненому ГХ у хворих похилого та старечого віку з супутньою ішемічною хворо­бою серця (ІБС) дозволило більш швидше купувати за­пальний процес в черевній порожнині, що зменшило прояви ендогенної інтоксикації (ЕІ), знизивши ступінь порушень реполяризації в міокарді і його гіпоксичного ушкодження, що позитивно позначилося на умовах гемодинаміки (зокрема на зниженні частоти серцевих скорочень (ЧСС)) і, в свою чергу, призвело до зменшення проявів порушень реполяризації міокарда.

Посилання

1. Vinokurov M.M. Laparoskopicheskaya kholet- sistektomiya pri ostrom kholetsistite / M.M. Vinokurov, A.Ye. Vasilev, Ye.S. Gilev// Endoskoskopicheskaya khirur- giya. - 2014. - №l(prilozhenie). - S.96-97.
2. Zhidkov SA. Vliyanie soputstvuyushchey patologii na iskhody ostrogo kholetsistita и bolnykh starshe 60 let / SA. Zhidkov, I.A. Yelin //Novosti khirurgii. - 2009. - Tom 17, №4. - S. 16-22.
3. Putt povysheniya effektivnosti endoskopicheskikh metodov lecheniya ostrogo kholetsistita і ego os/ozhneniy / PM. Nazarenko, D.P. Nazarenko, O.N. Tarasov, Ya. V Yan- golenko // Khirurgiya. - 2010. - №9. -S. 42 - 46.
4. Complications of laparoscopic cholecystectomy: A study of 1100 cases at Sukkur, Pakistan / К. M. Sohu, A. A. Shah, R. A. Solangi //RMJ. - 2012. - Vol. 37, №>4. - P. 399 - 402.
5. Definition, phatophysiology, and epidemiology of cholangitis and cholecystitis / Y. Kimura, T. Takada, Y. Kawarada // J. Hepatobiliary Pancreat. Surg. - 2007. - Vol. 14. - P. 15-26.
6. Prognostic factors for development of gangrenous cholecystitis/S.P. Fagan, S.S. Awad, K. Rahwan, K. Hira// Am. J. Surg. - 2003. - Vol. 186, №>5. - P. 481-485.
Як цитувати
Иванцок , В. (1). АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ МІОКАРДА ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ УСКЛАДНЕНОГО ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 48-51. вилучено із https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/194