ЕЗОФАГОСЦИНТИГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ РІЗНОЇ ПАТОЛОГІЇ СТРАВОХОДУ

  • Анастасія Мазур Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: езофагосцинтиграфія, стравохід, радіофармпрепарат, гастроезофагеальний рефлюкс, кліренс, езофагеальний транзитний час

Анотація

В даній статті представлені результати езо- фагоцинтиграфії 98 пацієнтів з різною патологією верхніх відділів ШКТ: 48 чоловіків і 50 жінок, віком від 14 до 64 років. У 50% з них, в основному з функціональною дис­пепсією (ФД) (18,4%), виявлене уповільнення прохож­дения радіофармпрепарату (РФП) по стравоходу, яке супроводжується зниженням його кліренсу до 60%. Зву­ження стравоходу і локальна супрастенотична затримка РФП>12с спостерігалась у 29,6% пацієнтів: з Mts в ГЛВ, з ВРВС та з PC. У 3 хворих з Mts в ГЛВ була затримка РФП >20с з відхиленням стравоходу вліво на межі верхньої і середньої третини. Гастроезофагеальний рефлюкс ви­явлений у 53 досліджуємих: з виразковою хворобою (20,4%), з ФД (19,4%), з хронічним гастритом (7,2%), з холециститом (5,7%) та у двох з раком стравоходу і шлун- каа. Сцинтиграфічними ознаками гастроезофагеально- го рефлюксу були протифазні зміни кривих на визна­ченій секунді дослідження, при перевищенні його активності більше 5% активності шлунка, він рахувався патологічним.

Посилання

1. Mironova Ye.V.Dinamicheskaya gastrostsintigraflya v otsenke motorno-evakuatornoy funktsii zheludka // Mistetstvo likuvannya. — №> 4 (60). - 2009.- S.87-90.
2. Asakura Y, Imai Y, Ota S. et al. Usefulness of gastro¬esophageal reflux scintigraphy using the knee-chest position for the diagnosis of gastroesophageal reflux disease //Ann. Nucl. Med. — 2005. - V. 19. - P. 291—296.
3. Cremonini F, Mullan BP, Camilleri M, et al. Performance characteristics of scintigraphic transit measurements for studies of experimental therapies // Aliment Pharmacol Ther.- 2002. — V. 16. — P. 1781—1790.
4. Guo JP, Maurer AH, Urbain JL, et al. Extending gastric emptying scintigraphy from two to four hours detects more patients with gastroparesis // Dig Dis Sci. — 2001. —V. 46. —R.24—29.
5. Kawata K., Kanai M., Sasada T. et al. Usefulness of 99mTc- sestamibi scintigraphy in suggesting the therapeutic effect of chemotherapy against gastric cancer // Br. J. Radiol. — 2005. — V. 78. — P. 714—720.
6. Maurer AH, Parkman HP. Update on gastrointestinal scintigraphy // Semin Nucl Med .-2006.- V.36.- R. 110—118.
7. Salaun PY, Querellouu S, Nguyen JM, et al. Comparison of gastric emptying scintigraphy based on the geometric mean of the gastric proportion of the abdominal radioactivity or on the geometric mean of the intragastric radioactivity // Nucl Med Commun.- 2006; — V.27. - R. 431—437.
8. Ziessman H.A., Fahey F.H., Atkins F.B. et al. Standar¬dization and quantification of radionuclide solid gastric-emptying studies //J. Nucl. Med. - 2004. - V 45. - №>5. - P. 760-764.
Як цитувати
Мазур, А. (1). ЕЗОФАГОСЦИНТИГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ РІЗНОЇ ПАТОЛОГІЇ СТРАВОХОДУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 52-56. вилучено із https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/195