ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ ПЛАЗМИ КРОВІ РІЗНИХ МЕТОДИК ПЛАЗМАФЕРЕЗУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО НЕБІЛІАРНОГО ПАНКРЕАТИТУ СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ У РАННІЙ ФАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ

  • Роман Матвєєв Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: Плазмаферез, гострий панкреатит, загальний білок плазми крові, лейкоцитарний індекс інтоксикації

Анотація

Визначити ефективність та вплив на рівень загального білку плазми крові (ЗБ) різних методик плазмаферезу у комплексному лікуванні гострого небіліарного панкреатиту (ГП) середньої тяжкості у ранній фазі захворювання

Посилання

1. Burenko G.V, Stets M.M., Molnar I.M., Kobzar A.Ya., Sobko A.O. Yeferentna terapiya и kompleksnomu likuvanni vazhkogo perebigu gostrogo pankreatitu // Acta Medica Leopoliensia - 2011. — XVII №2. - S. 72-75.
2. Burmich K.S. Korektsiya gemokoagulyatsiynikh porushen v kompleksnomu likuvanni khvorikh na tyazhkiy gostriy pankreatit: avtoref. dis. kand. med. nauk: 14.01.03 - 2014. - 20 s.
3. Veligotskiy N.N., Gorbilich A.V, Bodrova A.Yu. Ostryy pank¬reatit // Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. — 2009. — № 1. — S. 63-69.
4. Gromov M.S., Aleksandrov D.A., Tarasenko VS., Maslyakov VV Kachestvo zhizni bolnykh posle perenesenogo ostrogo pankreatita // Analy khirurgii. — 2010. — № 2. — S. 28—34.
5. Kaglichenko VV Diferentsiyovane zastosuvannya plazmafereza, v kompleksniy intensivniy terapi'i gostrogo pankreatita: avtoref. dis. kand. med. nauk : 14.01.30 - 2012. - 19s.
6. Kobiletskiy S.M. Osoblivosti drenuvannya parapankrea- tichnogo ta zaocherevinnogo prostoriv pri destruktivnikh formakh pankreatitu z vikoristannyam miniinvazivnikh metodik: avtoref. dis. kand. med. nauk: 14.01.03 — 2010. — 19 s.
7. Kondratenko P.G., Vasilev A.A., M.V. Konkova, A.A. Yudin Oktrestatin v kompleksnom lechenii bolnykh ostrym pankreatitom // Ukrainskiy Zhurnal Khirurgii. — 2008. — № 2. — S. 105 — 108.
8. Konovalov Є.Р. Standard diagnostiki і likuvannya gostrogo pankreatitu // Metodichni rekomendatsii pid zag. red. km.n. Є.Р. Ko-novalova. — K, 2005. — 26 s.
9. Leonov VV, Chantsev V.A., Khachapuridze G.V, Mayura N.A. Dinamika laboratornikh pokaznikiv и khvorikh na gostriy pankreatit // Kharkivska khirurgichna shkola. — 2012. - №2 (53). — S. 39—41.
10. Naukovo-virobnicha firma TOV “N-MYeDIKOM” Instruktsiya z medichnogo zastosuvannya aparatu dlya plazmaferezu APF-1 “Ge- mofer”, - Donetsk. - 2008.- 102c.
11. Ostrovskiy V.K., Mashchenko A.V, Yangolenko D.V, Makarov S.V Pokazateli krovi і leykotsitarnogo indeksa intoksikatsii v otsenke tyazhesti і opredelenii prognoza pri vospalitelnykh, gnoynykh і gnoyno-destruk- tivnykh zabolevaniyakh // Klin. lab. diagnostika. — 2006. — № 6. — S. 50-53.
12. Speranskiy 1.1., Samoylenko G.Ye., Lobacheva M.V. Obshchiy analiz krovi — vse li ego vozmozhnosti ischerpany? Integralnye indeksy intoksikatsii kak kriterii otsenki tyazhesti techeniya endogennoy intoksikat¬sii, ее oslozhneniy і effektivnosti provodimogo lecheniya // Ostrye і neot- lozhnye sostoyaniya v praktike vracha. — 2009. - №6(19). — S.26—32.
13. Stulikov O.E. Optimizatsiya intensivnoy terapii destruktivnykh form ostrogo pankreatita na osnove ekstrakorporalnoy membrannoy dezintoksikatsii: avtoref. dis. kand. med. nauk: 14.01.20 — 2014. — 23 s.
14. Uvarov VYu. Profilaktika ta likuvannya uskladnen gostrogo pankreatitu: avtoref. dis. kand. med. nauk: 14.01.03 - 2015. - 21 s.
15. Shalimov A.A., Nichitaylo M.Ye., Litvinenko A.N. Sovre- mennye tendentsii v diagnostike і lechenii ostrogo pankreatita // Klinichna khirurgiya. — 2006. — № 6. — S. 12-20.
16. Andre Kaplan Complications of apheresis // Seminars in dialysis - 2012 — Vol 25, issue 2. — P. 152-158.
1 7. Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C.et al. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of Atlanta classification and definitions by international consensus. // BMJ. — 2013. — Vol 62 (1). — R. 102—111.
18. Darwin L. Conwell Practice Guidelines: Acute Pancreatitis, 2006 / Darwin L. // Available at http://gi.org/physicians/ guidelines/ AcutePancreatitis.pdf. — 2006
19. Grace Lee, Gowthami M. Arepally Anticoagulation Techni¬ques in Apheresis: From Heparin to Citrate and Beyond // journal of clinical apheresis — 2012 — Vol 27, issue 3. — P. 117 — 125.
20. J.Van de Wettering, Westendorp R.G.J., J.G. van der Hoeven, Stolk B., Feuth J.D.M., Chang P.C. Heparin use in continuous renal replacement procedures: the struggle between filter coagulation and patient hemorrhage // journal of the American society of nephrology - 1996 - Vol 7, issue 1. - P. 145—150.
21. Lankisch P.G. Treatment of Acute Pancreatitis: An Attempted Historical Review //Pancreatology. - 2010. - Vol. 10. - P. 134 - 141.
22. Marshall J.C., Cook D.J., Christou N.V. Multiple organ dysfunction score: a reliable descriptor of complex clinical outcome / / Crit. Care Med.- 1995.-V23.-R. 1638-1652.
23. Mokrzyckl Michele H., Balogun Rasheed A. Therapeutic aphe-resis: A review of complications and recommendations for prevention and management // journal of clinical apheresis — 2011 — Vol 26 — P. 243—248.
24. Ranson J.H., Pasternack B.S.Statistical methods for quantifying the severity of clinical acute pancreatitis. // J Surg. Res. — 1977. - V. 22 - P. 79—91.
25. Scott Tenner, John Baillie, John DeWitt, Santhi Swaroop Vege
American College of Gastroenterology Guideline: Management of Acute Pancreatitis, // The American Journal of gastroenterology - 2013. Vol.108, № 9 - P1400-1416 
Як цитувати
Матвєєв, Р. (1). ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ ПЛАЗМИ КРОВІ РІЗНИХ МЕТОДИК ПЛАЗМАФЕРЕЗУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО НЕБІЛІАРНОГО ПАНКРЕАТИТУ СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ У РАННІЙ ФАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 57-64. вилучено із https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/196