ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ ОКСИДУ АЗОТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ

  • Олексій Куваєв Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: генералізований пародонтит, фармакологічна композиція, аргінін

Анотація

Захворювання пародонта є найбільш розповсюдженими хворобами людини. Про­блема раціонального лікування генералізованого паро­донтиту є актуальною. У комплексному лікуванні гене­ралізованого пародонтиту традиційно використовують різноманітні групи медикаментозних препаратів. На сьогоднішній день привертає увагу роль оксиду азоту в розвитку різних патологічних процесів. Важливими лан­ками розвитку генералізованого пародонтиту є оксида- тивний стрес, порушення метаболізму оксиду азоту та гемомікроциркуляції. Все це викликає необхідність ко­рекції даних механізмів патогенезу генералізованого пародонтиту в його комплексному лікуванні. З цією ме­тою можна застосувати препарати аргініну, оскільки L- аргінін є джерелом утворення оксиду азоту.

Посилання

1. Belous A.M. Kletochnyie mehanizmyi sosudistoy patologii (obzor literaturyi)/ A.M. Belous, V.A. Malahov // Zhurn. AMN UkraYini. - 1998. - 4, # 4. - p. 581-596.
2. Vanin A. F. Dinitrozilnyie kompleksyi zheleza і S-nitrozotiolyi — dvevo zmozhnyie formyi stabilizatsii і transporta oksidaazota v blosistemah/ A. F. Vanin // Biohimiya. — 1998. — # 7. — p. 924—930.
3. Vanin A. F. Oksidazota v biologii: istoriya, sostoyanie і perspektivy iissledovaniy/ A. F. Vanin // Biohimiya. — 1998. — 4 7.— p. 867—869.
4. Vanin A. F. Oksidazota v biomeditsinskih issledovaniyah / A.F. Vanin // Vestn. RAMN. - 2000. - 4 4. - p. 3-5.
5. Vishnyak G.N. Generalizovannyie zabolevaniya parodonta (parodontoz, parodontit)./ G.N. Vishnyak. — Kiev, 1999. — 216 p.
6. VladimirovYu.A. Svobodnyie radikalyi v biologicheskih sistemah./ Yu.A. Vladimirov // Sorovskiy obrazovatelnyiy zhurnal,
2000. - t.6. -412. - p.13-19.
7. Danilevskiy N.F. Zabolevaniya parodonta. / N.F. Danilevskiy, A.V Borisenko. — Kiev: Zdorov’ya, 2000. — 464 p .
8. Danilevskiy N. F. Sistematika bolezney parodonta / N.F.Danilevskiy // Visnik stomatologlYi. — 1994. — 41. — p. 17—21.
9. Gerelyuk VI. Rol lipldnih mediatoriv и perebigu genera- lizovanogo parodontitu ta efektivnist yih korektsiyi v kompleksnomu likuvanni: : avtoref. dis. ... d-ramed. nauk: spets.: 14.01.22 “Stoma- tologiya’7 VI. Gerelyuk. — Ivano-Frankivsk, 2001. — 36 p.
10. Gozhenko A.I. Roloksidaazota v regulyatsii mikrotsirkulyatsii і agregatnogo sostoyaniya krovi/ A.I. Gozhenko, S.G. Kotyu- zhinskaya, A.I. Kotyuzhinskiy // Ukr. med. almanah. — 2000. — 4 1.— p. 13—17. 7.
11. Gozhenko A. I. Rol oksidaazota v mehanizmah vospaleniya/ A. I. Gozhenko, V. P. Babiy, S. G. Kotyuzhinskaya, I. V. Nikolaevskaya // Eksperim. і klin. med. — 2001. — 4 3. — p. 13—17.
12. Zhelnin E.V. HIrurgichna sanatsiya porozhnini rota v osib, scho zaznali diyi ionizuyuchogo viprominyuvannya: avtoref. dis. ... kand. med. nauk: spets.: 14.01.22 “Stomatologlya’7 E.V Zhelnin. — Kyiv, 2006. — 20 p.
13. Ivanov VS. Zabolevaniya parodonta. / VS. Ivanov. — M.: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo, 1998. — 296 p.
14. Ivashkin V. T. Lipotoksichnost і metabolicheskie narusheniya pri ozhirenii / V. T. Ivashkin, M. V. Maevskaya // Rossiyskiy zhurnal gastroenterologii, gepatologii, koloproktologii. — 2010. — 4 1(20). — p. 4-13
15. Kulazhenko VI. Parodontoz і ego lechenie s primeneniem vakuuma. / VI. Kulazhenko. — Odessa, 1960. — 145 p.
16. Levitskiy A. P. Lizotsim vmesto antibiotikov / Levitskiy A. P. — Odessa: KP OGT, 2005. - 74 p.
1 7. Levitskiy A. P. Fermentativnyiy metod opredeleniya disbioza polosti rta dlya skrininga pro- iprebiotikov: metod. rekomendatsii / [A.P. Levitskiy, O.A. Makarenko, I.A. Selivanskayai dr.] — K: GFTs MZU, 2007. - 22 p.
18. Levitskiy A. P. Patent nakorisnu model, Ukraiina 43140, MPK (2009) GOIN 33/48. Sposib otsinki stupenya disbiozu (disbakteriozu) organiv I tkanin / Levitskiy A.P., Denga O.V., Sellvanska I.O. [ta in.]. — Opubl. 10.08.2009, Byul. 4 15.
19. Levitskiy A.P. Biohimicheskie markery I vospaleniya tkaney rotovoy polosti: Metod. rekomendatsii / [Levitskiy A.P., Denga O.V., Makarenko O.A. і dr.] — Odessa, 2010. — 16 p
20. Maschenko I.S. Zabolevaniya parodonta./ I.S. Maschenko. — Dnepropetrovsk: KOLO, 2003. — 272 p.
21. Mintser О. P. Metody I obrabotki meditsinskoyi nformatsii : ucheb. posobie / Mintser O.P., Ugarova B.N., Vlasov VV — 2-е izd., pererab. і dop. — K. : Vyischashk., 1991. — 271 p.
22. Nazaryan R.S. Patogenetichne obgruntuvannya korektsyi alimentarnogo faktora и kompleksnomu likuvanni hvorob paro¬donta: avtoref. dis. ... d-ramed. nauk: spets.: 14.01.22 “Stomato- loglya’7 R.S.Nazaryan. - KiYiv, 2006. - 40 p.
23. PetrenkoYuM. Novyie istochniki okisi azota, ih vozmozhnaya flziologicheskaya rol і znachenie./ Yu.M. Petrenko, D.A. Shashaurin, VYu. Titov // Eksperimentalnaya і klinicheskaya farmakologiya. —
2001. - 42. - p.72-79.
24. Povoroznyuk VV Kostnaya sistema і zabolevaniya parodonta./ VV Povoroznyuk, I.P. Mazur. — Kiev, 2003. — 446 p.
25. Svrakov D. Parodontopatii (etiologiya, klinika і lechenie). / D. Svrakov, E. Atanasova. — Sofiya: Gosudarstvennoe izdatelstvo “Meditsina і flzkultura”, 1962. — 212 p. 
26. Seredyuk I.N. Kliniko-patogenetichni osoblivosti zastosu¬vannya protizapalnih zasobiv ta angioprotektoriv v kompleksnomu likuvanni generalizovanogo parodontitu: avtoref. dis. ... kand. med. nauk: spets.: 14.01.22 “Stomatologiya’7 I.N.Seredyuk. — Kyiv, 2005. - 20 p.
27. Sosunov A.A. Oksid azota как mezhkletochnyiy posrednik./ A.A. Sosunov // Sorovskiy obrazovatelnyiy zhurnal. — 2000. — t.6. - #12. - p.27-34.
28. Titov V. N. Vyisokoesoderzhanie palmitinovoy zhirnoy kislotyi v pische — osnovnaya prichina povyisheniya urovnya holesterina lipo- proteinov nizkoy plotnosti і ateromatoza intimyi arteriy / V. N. Titov // Klin, labor, diagnostika. — 2013. — # 2. — p. 3-10
29. FedorovYuA. Otsenka ochischayuschego deystviya zubnyih gigienicheskih sredstv і kachestva uhoda za polostyu rta/ Yu.A. Fedorov, V.V. Volodkina // Terapevticheskaya і ortopedicheskaya stomatologiya. — Kiev: Zdorovya, 1971. — Vyip.l. — p.117-119.
30. Parma C. Parodontopathien / C. Parma — I. A. Verlag, Leipzig, 1960. —203 p.
31. Takahama U. Thiocyanate Cannotin hibitthe Formationo freactive Nitrogen Speciesinthe humanoral cavity inthepresence of High concentrations of nitrite: Detectiono freactiveni trogenspecies with 4,5-diamino fluorescein / U.Takahama, S. Hirota, T. Oniki // Chem. Res. Toxicol. — 2006. — v. 19. — P. 1066-1073.
32. Velichko V. I. Development of dysbiosisintissues of rats fed with a high fat food /VI. Velichko, V. V. Tkachuk, A.P. Levitsky. Journal of HealthSciences. - 2014. - NQ 4(12). - 84-92.
33. Zamora R. Inducible nitric oxide synthase and inflammatory diseases/R. Zamora, V. Vodovotz, T.R. Billiar // Molec. Nied. — 2000. — Vol. 6, NQ 5. - P. 34 7-373.
Як цитувати
Куваєв, О. (1). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ ОКСИДУ АЗОТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 109-113. вилучено із https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/205