СЕЛЕН ТА НАНОСЕЛЕН: РОЛЬ В ОРГАНІЗМІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

  • Микола Ноцек Національний медичний університет імені 0.0. Богомольця, м. Київ, Україна Запорізький медичний університет, м. Київ, Україна
Ключові слова: селенопротеїн, антиоксидант, мікроелемент, селеноцистеїн, селеніт натрію

Анотація

Надлишок чи недостатня кількість окремих хімічних елементів та їх сполук приводить до виникнення різних патологічних станів, що потенціюється особливо підвищеною потребою організму людини в елементах-антиоксидантах. Ось чому в останні роки зросла увага вчених до селену - мікроеле­мента, що володіє антиоксидантними, радіопротекторними властивостями, підвищує імунітет, спов­ільнює процеси старіння. Наукові спостереження виявили, що селен є ессенціальним мікроелементом і з його дефіцитом пов’язані 75 різних нозологічних форм, що призводять до скорочення тривалості життя людини. Такі випадки були описані у СІНА, Фінляндії, Новій Зеландії, Китаї, Росії, Україні. Мікроелемент селен, має принципове значення для здоров’я людини. Селен є важливим компонентом не менш як 25 селенопротеїнів і ферментів людини, що містять селеноцистеїн. Як складова частина селенопротеїну, селен має структурні і ферментативні функції, в останній час будучи найбільш відомим в якості анти­оксиданту і каталізатора для виробництва активної форми гормону щитовидної залози. Селен необх­ідний для належного функціонування імунної системи і є ключовим фактором у протидії розвитку віру­лентності і прогресування ВІЛ. Він необхідний для рухливості сперматозоїдів і може знизити ризик викидня. Дефіцит цього елемента пов’язується з погіршенням настрою. Дослідження пов’язують селен з виникненням серцево-судинних захворювань. У надмірних кількостях всі сполуки селену стають токсич­ними для клітин людини. Наноселен є потенційним джерелом селену, що має низьку токсичність.

Посилання

1. Беленичев И.Ф. Ферментативное и неферментативное звено тиол-дисульфидной системы в головном мозге экспери¬ментальных животных с церебральной ишемией/: эффекты се- леназы / И. . Беленичев, Е.С. Литвиненко // Сучасні аспекти ней- рофармакології. — 2015. — Vol. 42, No. 1. — P. 13—18.
2. Волкотруб Л.П. Роль селена в развитии и предупрежде¬нии заболеваний (обзор) / Волкотруб Л.П., Андропова Т.В. // Ги¬гиена и санитария. — 2001. — Р. 57—61.
3. Зайнудинов 3. М. Метаболизм селена у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой / З.М. Зайнудинов, А.К. Шабанов, С.Н. Зорин[е1 al.] // 2014. - No. 3. - Р. 68-71.
4. Колесникова Л.И. Состояние системы липопероксида- ции-антиоксидантной защиты при токсическом поражении печени и его профилактике нанокомпозитным препаратом се¬лена и арабиногалактана / Л.И. Колесникова, Е.А. Карпова, Б.Я. Власов, Б. А. Троимое // Бюллетень экспериментальной био¬логии и медицины. — 2015. — Vol. 159, No. 2. — Р. 183—187.
5. Котикович Ю. С. Selenium, some aspects of ecology and participation in the development of pathology / Ю. С. Котикович // 2011. - P. 26—30.
6. Никулина А. В. Влияние биопрепарата “селеЬес+ ” и до-полнительных физических упражнений на адаптацию студен¬тов младших курсов к условиям обучения в высшей школе / А.В. Никулина, И. Ю. Пахомова // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 2015. — Vol. 159, No. 2. — Р. 192—195.
7. Гончарова О. Селенодефицит и возрастзависимая пато¬логия / О. Гончарова, И. Ильина // International journal of endo¬crinology. - 2015. - No. 4(68). - P. 87—92.
8. Онул H. M. Гігієнічна характеристика вмісту селену в об-’єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров’я населення екологічно несприятли¬вого регіону / Н. М. Онул. — Інститут гігієни та медичної еко¬логії ім. О.М. Марзєєва АМН України, 2008.
9. Поготова Г. Дія селенази на показники енергетичного об¬міну та прооксидантно-антиоксидантної системи в органах щурів при токсичному гепатиті / Г. Поготова, Н. Горчакова, И. Беленичев, И. Чекман // 2014. — Vol. 2, No. 111. — P. 216—220.
10. Ahmed H. H. Molecular mechanisms of nano-selenium in miti-gating hepatocellular carcinoma induced by n-nitrosodiethylamine (ndea) in rats / H. H. Ahmed, W. К. B. Khalil, A. H. Hamza // Toxicology Mechanisms and Methods. — 2014. — Vol. 24, No. 8. — P. 593—602.
11. Al-Matary A. Selenium: a brief review and a case report of selenium responsive cardiomyopathy / A. Al-Matary, M. Hussain, J. AU //BMC Pediatrics. - 2013. - Vol. 13. - P. 39.
12. Bera S. Does a role for selenium in dna damage repair explain apparent controversies in its use in chemoprevention? / S. Bera, V. De Rosa, W. Rachidi, A. M. Diamond // Mutagenesis. —
2013. - Vol. 28, No. 2. - P. 127-134.
13. Burk R.F. Selenoprotein p and apolipoprotein e receptor-2 interact at the blood-brain barrier and also within the brain to maintain an essential selenium pool that protects against neurodegeneration / R. F Burk, К. E. Hill, A. K. Motley[et al.] // The FASEB Journal. - 2014. - Vol. 28, No. 8. - P. 3579-3588.
14. Caito S. W. Progression of neurodegeneration and morphologic changes in the brains of juvenile mice with selenoprotein p deleted / S. W. Caito, D. Milatovic, К. E. HiU[et al.] // Brain research. — 2011. — Vol. 1398. — P. 1—12.
15. Carlson B. A. Role of selenium-containing proteins in t cell and macrophage function / B.A. Carlson, M.-H. Yoo, R.K. Shrimali[et al.] // The Proceedings of the Nutrition Society. — 2010. — Vol. 69, No. 3. - P. 300-310.
16. Colangelo L.A. Selenium exposure and depressive symptoms: the coronary artery risk development in young adults trace element study / L.A. Colangelo, К. He, M.A. Whooley[et al.] // Neurotoxi¬cology. - 2014. - Vol. 41. - P. 167—174.
17. Costa N. A. Erythrocyte selenium concentration predicts intensive care unit and hospital mortality in patients with septic shock: a prospective observational study / N.A. Costa, A. L. Gut, J. A.C. Pi¬mentel [et al.] // Critical Care. — 2014. — Vol. 18, No. 3. — P. R92—R92.
18. Oliveira Iglesias S. B. de Low plasma selenium concentrations in critically ill children: the interaction effect between inflammation and selenium deficiency / S. B. de Oliveira Iglesias, H. P. Leite, В. T. Paes[et al.] // Critical Care. — 2014. — Vol. 18, No. 3. — P. R101—R101.
19. Higuchi A. Selenium compound protects corneal epithelium against oxidative stress / A. Higuchi, H. Inoue, T. Kawakita[et al.] // PLoS ONE. - 2012. - Vol. 7, No. 9. - P. e45612.
20. Huang Z. The role of selenium in inflammation and immunity: from molecular mechanisms to therapeutic opportunities / Z. Huang, A. H. Rose, P. R. Hoffmann // Antioxidants & Redox Signaling. - 2012. - Vol. 16, No. 7. - P. 705-743.
21. Joseph J. Selenistasis: epistatic effects of selenium on cardiovascular phenotype / J. Joseph, J. Loscalzo // Nutrients. — 2013. - Vol. 5, No. 2. - P. 340—358.
22. Karp D. D. Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase Hi chemoprevention trial of selenium supplementation in patients with resected stage і non—small-cell lung cancer: ecog 5597 / D.D. Karp, S.J. Lee, SM. Keller[et al.] // Journal of Clinical Oncology. - 2013. - Vol. 31, No. 33. - P. 4179-4187.
23. Kehr S. X-ray fluorescence microscopy reveals the role of selenium in spermatogenesis / S. Kehr, M. Malinouski, L. Finney[et al. 1 // Journal of molecular biology. — 2009. — Vol. 389, No. 5. — P. 808-818.
24. Kurokawa S. Selenium, role of the essential metalloid in health / S. Kurokawa, M. J. Berry // Metal ions in life sciences. — 2013. — Vol. 13. - P. 499—534.
25. Laclaustra M. Serum selenium concentrations and hyperten¬sion in the us population / M. Laclaustra, A. Navas-Acien, S. Stranges [et al.] // Circulation. Cardiovascular quality and outcomes. — 2009. — Vol. 2, No. 4. - P. 369—376.
26. Liu K. Statistical methods to assess and minimize the role of intra-individual variability in obscuring the relationship between dietary lipids and serum cholesterol. / K. Liu, J. Stamler, A. Dyer[et al.] // Journal of chronic diseases. — 1978. — Vol. 31, No. 6-7. — P. 399-418.
27. Metes-Kosik N. Both selenium deficiency and modest selenium supplementation lead to myocardial fibrosis in mice via effects on redox-methylation balance / N. Metes-Kosik, I. Luptak, P. M. DiBello[et al.] // Molecular nutrition & food research. — 2012. — Vol. 56, No. 12. - P. 1812—1824.
28. Miroliaee A. E. Amelioration of experimental colitis by a novel nanoselenium-silymarin mixture. / A.E. Miroliaee, H. Esmaily, A. Vaziri-Bami[et al] // Toxicology mechanisms and methods. — 2011. — Vol. 21, No. 3. - P. 200—8.
29. Muth О. H. Effects of selenium and vitamin e on white muscle disease. / О. H. Muth, J. E. Oldfield, L. F. Remmert, J. R. Schubert // Science (New York, N.Y). - 1958. - Vol. 128, No. 3331. - P. 1090.
30. Pelyhe C. Myths and facts about the effects of nano- selenium in farm animals — mini-review / C. Pelyhe, M. Мйгез // Eur. Chem. Bull. - 2013. - Vol. 2, No. 12. - P. 1049-1052.
31. Puspitasari IM. Updates on clinical studies of selenium supplementation in radiotherapy / IM. Puspitasari, R. Abdulah, C. Yamazaki[et al.] // Radiation Oncology (London, England). —
2014. - Vol. 9. - P. 125.
32. Rayman M. P. Selenium and human health. / M.P. Rayman // Lancet (London, England). — 2012. — Vol. 379, No. 9822. — P. 1256-68. 
33. Rayman M.P. The importance of selenium to human health / M.P. Rayman // The Lancet. - 2015. - Vol. 356, No. 9225. - P. 233-241.
34. Shalini S. Dietary selenium deficiency as well as excess supplementation induces multiple defects in mouse epididymal spermatozoa: understanding the role of selenium in male fertility. / S. Shalini, M. P. Bansal // International journal of andrology. — 2008. — Vol. 31, No. 4. - P. 438—49.
35. Stevanovic A. The importance of intraoperative selenium blood levels on organ dysfunction in patients undergoing off-pump cardiac sur-gery: a randomised controlled trial / A. Stevanovic, M. Coburn, A. Menon [et al.] // PLoS ONE. - 2014. - Vol. 9, No. 8. - P. el 04222.
36. Stone C. A. The role of selenium in hiv infection cosby a stone, kosuke kawai, roland кирка, wafaie w fawzi harvard school of public health / C. A. Stone, K. Kawai, R. Кирка, W W Fawzi // Nutrition reviews. - 2010. - Vol. 68, No. 11. - P. 671-681.
37. Tran P. A. Differential effects of nanoselenium doping on healthy and cancerous osteoblasts in coculture on titanium. / P. A. Tran, L. Sarin, R. H. Hurt, T. J. Webster // International journal of nanomedicine. — 2010. — Vol. 5. — P. 351—8.
38. Trofast J. Berzelius ’ discovery of selenium / J. Trofast // The News Magazine of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). - 2011. - Vol. 33, No. 5. - P. 1 39. Vinceti M. Selenium for preventing cancer / M. Vinceti, G. Dennert, C.M. Crespifet al.] // The Cochrane database of systematic reviews. — 2014. — Vol. 3. — P. CD005195-CD005195.
40. World Health Organization Trace elements in human nutrition and health / World Health Organization. — Geneva: Macmillan / Ceuterick, 1996. — 360 p.
41. Zhang J. S. Biological effects of a nano red elemental selenium. / J. S. Zhang, X. Y. Gao, L. D. Zhang, Y. P. Bao // BioFactors (Oxford, England). - 2001. - Vol. 15, No. 1. - P. 27-38.
42. Zhang J. Toxicity of selenium compounds and nano¬selenium particles / J. Zhang, J. E. Spallholz // General, Applied and Systems Toxicology. — John Wiley & Sons, Ltd, 2009.
43. Zhang J. Elemental selenium at nano size (nano-se) as a potential chemopreventive agent with reduced risk of selenium toxicity: comparison with se-methylselenocysteine in mice / J. Zhang, X. Wang, T. T. Xu 7/ Toxicological Sciences. — 2007. — Vol. 101, No. 1. — P. 22—31.
Як цитувати
Ноцек , М. (1). СЕЛЕН ТА НАНОСЕЛЕН: РОЛЬ В ОРГАНІЗМІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 130-135. вилучено із https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/211