ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПЛАСТИКИ ПУПКОВИХ ГРИЖ ТА ДІАСТАЗУ ПРЯМИХ М’ЯЗІВ ЖИВОТА І-ІІ СТУПЕНЮ

  • Т.В. Тарасюк Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
  • І.М. Швець Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
  • О.Ю. Іоффе Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Ключові слова: лапароскопічна пластика, пупкові грижі, методика ІРОМ, методика єиЬіау, діастаз прямих м’язів живота, герніопластика.

Анотація

Резюме: метою роботи було покращення результатів лікування хворих з пупковими грижами в поєднанні з діастазом прямих м’язів живота І-ІІ ступеню шляхом застосування лапароскопічної пластики по методиці ІРОМ. В роботі проаналізовано результати лікування 60 пацієнтів з пупковими грижами в поєднанні з діастазом прямих м’язів живота 1 - 2 ступеня . Пацієнти були розподілені на 2 групи: основна група -  21(35%) хворих, які були прооперовані по методиці лапароскопічної інтраабдомінальної герніопластики (ІРОМ), контрольна група -  39(65%) хворих, які були прооперовані по методиці вибіау. Даною роботою визначено, що при виконанні герніопластики за методикою ІРОМ спостерігається достовірне зменшення рівня показників медіаторів болю в периферичній крові на другу добу після виконання оперативного втручання, в порівнянні з ге рніоп ласти кою за методикою єиЬіау, що корелює з суб’єктивною оцінкою визначення інтенсивності больового синдрому за допомогою ВАШ в ранньому післяопераційному періоді. Середня тривалість оперативного втручання та період реабілітаці менший у групі хворих, оперованих по методиці ІРОМ в порівнянні з контрольною групою, оперованою за методикою єиЬіау.

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Тарасюк , Т., Швець , І., & Іоффе , О. (2016). ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПЛАСТИКИ ПУПКОВИХ ГРИЖ ТА ДІАСТАЗУ ПРЯМИХ М’ЯЗІВ ЖИВОТА І-ІІ СТУПЕНЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 83-85. вилучено із https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/64