Подяка всім рецензентам (2022)

Редакційна колегія Українського науково-медичного молодіжного журналу (УНММЖ) висловлює подяку всім рецензентам у 2022 році.

Афанасенко, О.  к.фарм.н., доцент, кафедри Хімії Ліків та Лікарської Токсикології, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Алєкперова, Н.  к.фарм.н., доцент, кафедри Організації та Економіки Фармації, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Антоненко, К  к.мед.н., доцент, кафедри Неврології, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Антоненко, М  д.мед.н., професор, кафедри Стоматології, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Балабай, А.  к.мед.н., доцент, кафедри Патологічної Анатомії, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Бенюк, В.  д.мед.н., професор, кафедри Акушерства та Гінекології №3, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Безродна, О.  к.мед.н., доцент, кафедри Інфекційних Хвороб, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Білянський, Л.  д.мед.н., професор, кафедри Хірургії №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Благая, А.  к.мед.н., доцент, кафедри Гігієни та Екології №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Боярчук, О.  д.мед.н., професор, кафедри Дитячих Хвороб з Дитячою Хірургією, Тернопільський Національний Медичний Університет імені І.Я. Горбачевського, Україна
Orcid Profile

Бурлака, Е.  к.мед.н., доцент, кафедри Педіатрії №4, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Чернявський, В.  д.мед.н., професор, кафедри Внутрішньої Медицини №2, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Домбрович, М.  к.мед.н., доцент, кафедри Онкології, Променевої Діагностики і Терапії та Радіаційної Медицини, Тернопільський Національний Медичний Університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
Orcid Profile

Дорофеєва, О  д.мед.н., професор, кафедри Фізичної Реабілітації та Спортивної Медицини, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Філіпюк, А.  к.мед.н., доцент, кафедри Внутрішньої медицини №2, Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького, Україна
Orcid Profile

Філик, О.  д.мед.н., доцент, кафедри Анестезіології та Інтенсивної Терапії, Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького, Україна
Orcid Profile

Фірсова, М.  к.мед.н., доцент, кафедри Ядерної Медицини, Радіаційної Онкології та Радіаційної Безпеки, Національний Університет Охорони Здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
Orcid Profile

Гнилоскуренко, Г.  к.мед.н., доцент, кафедри Педіатрії №4, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Губська, О.  д.мед.н., професор, кафедри Терапії, Інфекційних Хвороб та Дерматовенерології Післядипломної Освіти, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Гала, Л  д. фарм.н., професор, кафедри Організації та Економіки Фармації, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Галузинська, О.  к.мед.н., асистент, кафедри Хірургії №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Горобець, А.  к.мед.н., доцент, кафедри  Педіатрії № 1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Гринзовський, А.  д.мед.н., професор, кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Карпюк, У  д. фарм.н., професор, кафедри Фармакогнозії та Ботаніки, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Клименко, О.  к.мед.н., доцент, кафедри Фармакології, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Комісаренко, Ю.  д.мед.н., професор, кафедри Ендокринології, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Копчак, А.  д.мед.н., професор, кафедри Щелепно-лицьової хірургії та Інноваційної Стоматології, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Копча, В.  д.мед.н., професор, кафедри Інфекційних Хвороб та Епідеміології, Шкірних та Венеричних Хвороб, Тернопільський Національний Медичний Університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
Orcid Profile

Коршун, М.  д.мед.н., професор, кафедри Гігієни та Екології №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Костюк, І.  к.фарм.н., доцент, кафедри Організації та Економіки Фармації, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Ковальська, Н.  к.фарм.н., доцент, кафедри Фармакогнозії та Ботаніки, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Курик, О.  д.мед.н., професор, кафедри Патологічної Анатомії, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Кваша, В.  д.мед.н., доцент, кафедри Травматології та Ортопедії, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Литвин, Г.  к.мед.н., доцент, кафедри Дитячих Інфекційних хвороб, Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького, Україна
Orcid Profile

Медведев, В  д.мед.н., професор, Кафедри Нейрохірургії, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Мостбауер, Г  к.мед.н., доцент, кафедри Внутрішньої медицини №2, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Неханевич, О.  д.мед.н., професор, кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпровський Державний Медичний Університет, Дніпро, Україна
Orcid Profile

Ничик, Н.  к.мед.н., доцент, кафедри Інфекційних Хвороб та Епідеміології, Шкірних та Венеричних Хвороб, Тернопільський Національний Медичний Університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
Orcid Profile

Омелянович, В  д.мед.н., професор, кафедри Медичної Психології, Психосоматичної Медицини та Психотерапії, Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Панфілова, Г.  д. фарм.н., професор, кафедри Організації та Економіки Фармації, Національний Фармацевтичний Університет, Харків, Україна
Orcid Profile

Панова, Т  д.мед.н., професор, кафедри Патофізіології, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Парій, В.  д.мед.н., професор, кафедри Менеджменту Охорони Здоров’я, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Попович, Д.  д.мед.н., професор, кафедри Фізичної Терапії, Ерготерапії та Фізичного Виховання, Тернопільський Національний Медичний Університет імені І.Я. Горбачевського, Україна
Orcid Profile

Прокопів, М.  д.мед.н., професор, кафедри Неврології, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Романенко, Г.  к.мед.н., доцент, кафедри Радіології та Радіаційної Медицини, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Рушай, А.  д.мед.н., професор, кафедри Хірургії, Анестезіології та Інтенсивної Терапії Післядипломної Освіти, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Шолойко, Н.  к.фарм.н., доцент, кафедри Організації та Економіки Фармації, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Шумейко, М.  к.фарм.н., доцент, кафедри Аптечної та Промислової Технології Ліків, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Сірко, А  д.мед.н., професор, Кафедри Нервових Хвороб та Нейрохірургії, Дніпровський Медичний Університет, Україна
Orcid Profile

Соболевський, Ю.  к.мед.н., доцент, кафедри Травматології та Ортопедії, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Строй, О.  к.мед.н., доцент, кафедри Педіатрії №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Супрун, І. к.мед.н., старший науковий співробітник Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
Orcid Profile

Ванханова, Т.  к.мед.н., доцент, кафедри Педіатрії №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Венцківська, І.  д.мед.н., професор, кафедри Акушерства та Гінекології №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Ярема, Н  д.мед.н., професор, кафедри Внутрішньої медицини №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Яримбаш, К.   к.пед.н., доцент, кафедри Фізичної Реабілітації та Спортивної Медицини, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Яструб, Т.  к.мед.н., Інститут Медицини Праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України
Orcid Profile

Євтушенко, В.  к.мед.н., доцент, кафедри Дитячих Інфекційних хвороб, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Загородня, О. д.мед.н., професор, кафедри акушерства та гінекології №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile

Захараш, Ю.  д.мед.н., професор, кафедри Хірургії №1, Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна
Orcid Profile