ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОРЕКЦІЇ ТАБЛИЦЬ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ

  • Андрій Борисенко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: хімічний склад харчових продуктів, важкі метали, антропогенний вплив, пестициди, інтенсивні технології захисту рослин

Анотація

В статті проведено аналіз літературних джерел щодо встановлення закономірностей між ландшафтно-геохімічним екологічним станом територій України та хімічним складом харчових про­дуктів. Досліджено залежність якісного складу рослинної продукції, вирощеної при різних технологіях застосування хімічних засобів захисту рослин. Обумовлено необхідність проведення додаткових дослід­жень, спрямованих на поглиблену оцінку харчової та біологічної цінності сільськогосподарської продукції, отриманої в умовах інтенсивного землеробства.

Посилання

7. Dobrovolskaya M.V. Chelovek і ego pishcha. Pishchevye spet- sializatsii і problemy antropogeneza. — M.: Nauchnyy mir, 2005. — 368 s.
2. Moskalenko V.F. Osoblivosti kharchuvannya naselennya Ukra'ini ta ikh vpliv na zdorov’ya / V.F. Moskalenko, T.S. Gruzova, L.I. Galienko // Nauk. visn. Nats, un-tu im. O.O. Bogomoltsya. — 2009. -М3.- S. 64 - 73.
3. Vernadskiy VI. Biogeokhimicheskie ocherki / V.I.Vernadskiy. — Moskva: AN SSSR, 1940. - 250 s.
4. Protasova N.A. Mikroelementy: biologi- cheskaya rol, raspredelenie v pochvakh, vliyanie na rasprostranenie zabolevaniy cheloveka і zhivotnykh / N.A. Protasova, A.P. Shcherbakov, M.T. Ko- paeva. — Voronezh: Izd-vo VGU, 1998. — 168 s.
5. Chernykh N.A. Zagryaznenie pochv tyazhelymi metallami і kachestvo rastenievodcheskoy produktsii. / N.A. Chernykh, I.S. Chel- tygmasheva, Yu.I. Baeva // Vestnik RUDN. Ser. Ekologiya і bezopasnost zhiznedeyatelnosti. — 2003. - M9. — S. 179 — 187.
6. Ekologiya goroda: uchebnik / pod red. F.V Stolberga. — Kiev: Libra, 2000. - 464 s.
7. Franchuk G.M. Upravlinnya ekologo-geokhimichnim
stanom urbolandshaftiv / G.M. Franchuk, M.M. Radomska, S.M. Madzhd // Visnik Natsionalnogo aviatsiynogo universitetu. — 2013. - M 2 (55) - S. 168—174.
8. Kovalenko VM. Kharchuvannya і khvorobi sistemi
krovoobigu: sotsialni і medichni problemi // Ukra'inskiy
kardiologichniy zhurnal. — 2004. — Ml. — C. 4—9.
9. Nakaz vid 18.11.1999 M 272 Pro zatverdzhennya Norm flziologichnikh potreb naselennya Ukra'ini v osnovnikh kharchovikh rechovinakh ta energi'i.
10. Kabata-Pendias A., Pendias Kh. Mikroelementy v pochvakh і rasteniyakh. Mir, 1989. — 440s.
11. Metodicheskie ukazaniya po gigienicheskoy otsenke novykh pestitsidov M 4263-87. — K, 1988. — 210 s.
12. Unifltsirovannye pravila otbora prob selskokhozyaystvennoy produktsii, produktov pitaniya і obektov okruzhayushchey sredy dlya opredeleniya mikrokolichestv pestitsidov: Metod. Ukazaniya M 2051- 79. - M.: MZ SSSR, 1980.
Як цитувати
Борисенко , А. (1). ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОРЕКЦІЇ ТАБЛИЦЬ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 6-9. вилучено із https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/214