ГІПЕРТОНІЯ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЛІ КУВАЛЬНА ТАКТИ КА, JNC 8

  • A.E. Васкес Абанто Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • С.Б. Арельяно Васкес Універсітет Сан-Педро, Академічно-професійний відділ медичної технології, м Чімботе, Перу
  • Х.Е. Васкес Абанто Відділення НМП Оболонського району (Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2), м. Київ, Україна
Ключові слова: гіпертензія, лікування гіпертонії, серцево-судинні захворювання, фактори ризику, кардіологія, артеріальний тиск, JNC 8

Анотація

Резюме. На рівні первинної ланки надання медич­ної допомоги, зокрема в медицині невідкладних станів, відзначається високий показник викликів по хворобах кровообігу, серед яких переважають виклики по гіпер­тонії. При цьому, гіпертонія супутнього діагнозу супро­воджує практично кожен випадок виклику з хвороб кро­вообігу. Кількісний аналіз обслугованих викликів бригадою невідкладної медичної допомоги по нозологі­чними одиницями дозволяє зробити висновок, що в ос­новному обслуговуються виклики з хвороб органів кро­вообігу, гіпертонічної хвороби з кризами, хвороб органів дихання, травлення та нервової системи. У процентно­му співвідношенні хвороби органів кровообігу і гіпертон­ічна хвороба з кризами щодо всіх обслужених викликів, мають (за 3-х річний період) такі показники: 40,84% та 25,74% відповідно. Своєчасна постановка діагнозу “гіпертонія” часто пов’язана з пильністю лікаря - адже клінічно ніяких скарг може і не бути. Але на цьому лікарська робота не закінчується. Хоча сьогодні основ­на маса пацієнтів воліє самолікування, в тому числі і щодо гіпертонії, робота з вибору індивідуального ліку­вання є першочергово важливою складовою. І тут сучас­ний лікар покликаний виявляти своє професійне медич­не майстерність, підходячи до цього з інтегративної точки зору. З метою актуалізації медикаментозного ліку­вання гіпертонії JNC 8 розробив нові керівні принципи для ведення гіпертензії у дорослих. З іншого боку, групи вчених-медиків досліджують нові методи, такі, як зни­ження рівня ферменту (білка) GRK2 (G-білок рецеп­торів кінази 2), придушення каротидного тіла або каро­тидного гломуса і ниркову симпатичну денервацію, що, з суб’єктивної точки зору авторів, заслуговують особливої уваги і мають реальну перспективу для лікування резис­тентної АП

Посилання

1. Vasquez Abanto J.E., Vasquez Abanto A.E. Diseases of the circulatory system in Medicine of Emergency Conditions // Materials of III All-Russian Conference “contradictions of modern cardiology: the controversial and unresolved issues” (7-8 November 2014). — Samara, 2014. — 170 p.
2. Vasquez Abanto J.E., Vasquez Abanto A.E. Practice of Medicine of Emergency Conditions // The newspaper “News of medicine and pharmacy” 15 (509) 2014. — P. 22-25.
3. The working group on the treatment of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC). Recommendations for the treatment of hypertension. ESH/ESC 2013 Russian Journal of Cardiology 2014, 1 (105): 7-94.
4. Arguedas Quesada Jose Agustin. Guias basadas en la
evidencia para el manejo de la presion arterial elevada en los adultos 2014 (JNC 8) // Actualizacion Medica Periodica (www.ampmd.com). Numero 152. Enero 2014 [Available in: http://
j ama.j amanetwork. com/journal. aspx].
5. Dulin BR, Haas SJ, Abraham WT, Krum H. Do elderly
systolic heart failure patients benefit from beta blockers to the same extent as the поп-elderly? Meta-analysis of > 12,000 patients in large-scale clinical trials. Am J Cardiol. 2005;95(7):896-8. [Available in: PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
15781028].
6. James P.A., Oparil S., Carter B.L., et al. 2014 evidence¬
based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014;311:507-520. doi:10.1001/jama.2013.284427. [Available in: http://
j ama.j amanetwork.com/article.aspx? articleid= 1791497].
7. Lewington S., Clarke R., Qizilbash N., Peto R., Collins R.
Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002; 360:1903-13 [Available in:
PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12493255].
8. Mahvan Tracy D. (PharmD), Mlodinow Steven G. (MD). JNC 8: What’s covered, what’s not, and what else to consider // The Journal of Family Practice (www.jfponline.com). Vol 63, No 10. October, 2014. — P. 574-584.
9. Marcano Pasquier, R. Las nuevas pautas del JNC 8 para el manejo de la hipertensiyn // www.medicinapreventiva.info. October 2014.
10. OMS/WHO. Preguntas у respuestas sobre la hipertensiyn. Marzo de 2013 [Available in: http://www.who.int/features/qa/82/es/].
11. Per sell S.D. Prevalence of resistant hypertension in the United States, 2003-2008. Hypertension. 2011; 57:1076-80 [Available in: PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 14638619].
12. Petr6k O., Zelinka T, Jbtrauch B., Rosa J., Jbomlyov6 Z.,
Indra T, Turkov6 H, Holaj R., Widimsks J Jr.Combination antihypertensive therapy in clinical practice. The analysis of 1254 consecutive patients with uncontrolled hypertension. J Hum Hypertens (Journal of Human Hypertension). 2015 Apr 2. doi: 10.1038/jhh.2015.24 [Available in: PubMed, http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2583 3703].
13. Reule Scott, Drawz Paul E. Heart Rate and Blood
Pressure: Any Possible Implications for Management of
Hypertension? // Curr Hypertens Rep. 2012 Dec; 14(6): 478-484. [Available in: PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3491126/].
14. Sarafldis P.A., Bakris G.L. Resistant hypertension: an overview of evaluation and treatment. J Am Coll Cardiol. 2008; 52:1749-57 [Available in: PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/? term =Sarafidis+P.A.%2C+Bakris + G.L. +Resistant+ hypertension%3A +an +overview+ of+evaluation+and+treatment]
15. Takashi Kanaia, Henry Krum. Un tratamiento nuevo para una enfermedad antigua: tratamiento de la hipertensiyn arterial resistente mediante denervaciyn simp6tica renal percut6nea // Rev Esp Cardiol. 2013 [Available in: http://www.revespcardiol.org/es/un- tratamiento-nuevo-una-enfermedad/articulo/90219244/#t0005].
16. Tamayo M.C., Fern6ndez-Nucez J.M., M6rtinez CM. Crisis hipertensivas. En: Cordero J.A. у Hormeco R.M. Eds. Manual de urgencias у emergencias. Grupo de Urgencias у Atenciyn Continuada de la semFYC. SemFYC; 2008. — P. 27-34.
1 7. Weber Michael A. MD. Recently Published Hypertension Guidelines of the JNC 8 Panelists, the American Society of Hypertension/International Society of Hypertension and Other Major Organizations: Introduction to a Focus Issue of The Journal of Clinical Hypertension The Journal of Clinical Hypertension Vol 16. No 4, April 2014. DOI: 10.1111/jch.l2308
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Васкес Абанто A., Арельяно Васкес, С., & Васкес Абанто , Х. (2015). ГІПЕРТОНІЯ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЛІ КУВАЛЬНА ТАКТИ КА, JNC 8. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 64-69. вилучено із https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/219